De lo sagrado y lo religioso en los poetas del exilio español de 1939 

  Vílchez Ruiz, Míryam (Date of defense: 2022-12-16)

  Del sagrat i el religiós en els poetes de l’exili espanyol de 1939” té com a objectiu explicar com evolucionen les creences a partir de la guerra civil espanyola d’Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, José ...

  “Decir” de Jomí García Ascot 

  Varela Rodríguez, Mireia (Date of defense: 2022-09-09)

  Paulatinament, estan proliferant els estudis d'alguns dels escriptors en llengua hispana que van condensar la seva creació literària a païssos estrangers donada la seva condició d'exili. Els anomenats "nens de la guerra" ...

  Diseño de un diccionario electrónico español-chino de términos turísticos del alojamiento basado en un corpus de textos comerciales digitales 

  Wei, Xiaoran (Date of defense: 2022-06-10)

  Aquesta tesi proposa un disseny per a l’elaboració d’un diccionari electrònic espanyol-xinès de mots turístics de l’allotjament, i considera com a usuaris potencials els professionals xinesos que treballin en la venda i ...

  El imaginario literario de lo árabe andalusí en la primera mitad del siglo XIX: Francisco Martínez de la Rosa, Serafín Estébanez Calderón y Francisco Javier Simonet 

  Al Areedh, Rasha (Date of defense: 2021-09-14)

  Durant el segle XIX l’orientalisme es va convertir en protagonista de moltes produccions literàries, englobant en el terme “Orient” moltes cultures considerades exòtiques com l’asiàtica i l’àrab. Aquesta última va gaudir ...

  El yo de las escritoras del exilio republicano de 1939 en las obras testimoniales de Luisa Carnés, Mada Carreño, Silvia Mistral y Gabriel Paz (Cristina Martín) 

  Vicens Vega, Laura (Date of defense: 2021-12-17)

  La present tesi doctoral aborda l’estudi dels procediments narratius i de les motivacions personals, professionals i ideològiques que van portar a Luisa Carnés (Madrid, 1905-Mèxic, 1964), Mada Carreño (Madrid, 1914-Mèxic, ...

  Entre la morfosintaxis y la filogenia e historia externa del español: el origen de las formas verbales soy, estoy, doy y voy 

  Piquer García, Francisco José (Date of defense: 2019-10-25)

  El problema filològic en qüestió de la present tesi doctoral ha estat considerat un dels grans misteris de la gramàtica històrica espanyola: l’addició de -i final a “so”, “estó”, “do” i “vo”, les primitives formes de present ...

  Gramática y escritura: hacia un vínculo consciente en las prácticas lingüísticas. Análisis del tratamiento gramatical en los dispositivos curriculares de Chile. 

  Riveros Diegues, Nicole Alejandra (Date of defense: 2020-11-26)

  En aquesta tesi s'analitza la relació entre la gramàtica i l'escriptura en el currículum educatiu de Xile. Concretament, l'estudi considera els Programes d'assignatura de Llengua i Literatura del primer tram de l'Educació ...

  Historia léxico-semántica de las denominaciones poblacionales en la América colonial. Un estudio textual en fuentes cronísticas y geográficas (siglos XVI-XIX) 

  Costa León, Piero Renato (Date of defense: 2022-07-11)

  La present tesi doctoral té com a fenomen d’interès l’esdevenir lèxic-semàntic que, des d’una perspectiva diacrònica, ha tingut un grup de gentilicis i etnònims relacionats amb algunes parts de l’Amèrica colonial espanyola ...

  Imágenes femeninas en la obra pampina de Hernán Rivera Letelier: (re)visión histórica y literaria de la mujer chilena 

  Marcoleta Hardessen, Juan Pablo (Date of defense: 2020-12-04)

  Imatges femenines a l’obra pampina d’Hernán Rivera Letelier constitueix una doble revisió: d’una banda, és una mirada d’obres narratives que tenen com a escenari les oficines salitreras del nord de Xile; però de l’altra, ...

  La expresión de la causatividad en español y en chino: en la interfaz léxico-sintáctica 

  Xiong, Yiting (Date of defense: 2020-10-19)

  La causativitat, un concepte que es repeteix en diferents llengües, sempre ha estat un punt d’interès per a la lingüística generativa, que ha intentat analitzar la forma en què aquesta s’expressa en les diferents llengües. ...

  La flor de la nada. Estudio sobre la vida y obra del obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz (Palencia 1637-Puebla de los Ángeles 1699) 

  Zayas Gonzalez, María de la Concepción Enedina (Date of defense: 2020-10-16)

  Aquesta tesi és la primera investigació monogràfica sobre el bisbe de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún (Palència 1637-Pobla dels Àngels 1699). Un personatge clau per entendre el moment literari més alt de ...

  La máscara en las comedias y entremeses cervantinos. Una relación entre esencia y apariencia 

  Gonçalves Macedo, Giselle Cristina (Date of defense: 2022-06-10)

  Aquest treball té, com a objectiu, fer una anàlisi del recurs de l’emmascarament present a totes les obres teatrals que componen “Les vuit comèdies i vuit entremesos nous, mai representats”, de Miguel de Cervantes. Responsable ...

  La recepción de la literatura en lengua española en China en el siglo XX (1914-2011) 

  Rui, Guan (Date of defense: 2021-02-01)

  La literatura no només compleix una funció de gaudi estètic, sinó també una funció educativa i social; per tant, pel que fa a la traducció d'una literatura estrangera, per estudiar la selecció dels escriptors i les seves ...

  De las formas narrativas brevísimas al microrrelato en la obra de ficción de Borges y en sus antologías 

  López Díaz, Ricardo (Date of defense: 2022-05-02)

  La finalitat principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a estudiar la manera com es poden concebre les aportacions que va exercir Jorge Luis Borges sobre la narrativa brevíssima. Aquesta influència es fa en tres moviments: ...

  Las locuciones del español y del chino: análisis cognitivo y propuesta de tratamiento en el aula de ELE| Les locucions de l'espanyol i del xinès: anàlisi cognitiva i proposta de tractament a l'aula d'ELE| Spanish and Chinese idioms: cognitive analysis and proposal of treatment in the Spanish classroom 

  Hu, Shi (Date of defense: 2022-07-08)

  L’objectiu d’aquesta tesi és facilitar la comprensió i l’adquisició de les locucions espanyoles per part dels estudiants xinesos d’espanyol com a llengua estrangera (ELE). En concret, es pretén comparar els aspectes semàntics ...

  Lexicografía académica del siglo XIX: macroestructura y ortografía 

  Terrón Vinagre, Natalia (Date of defense: 2021-01-20)

  La present tesi doctoral constitueix un avanç en l’estudi del castellà de segle XIX, període corresponent a l’espanyol modern segons l’estipulat per les investigacions actuals sobre història i historiografia de la llengua ...

  Léxico de especialidad en «Nueva Era: Gran diccionario español-chino» 

  Hong, Liuliu (Date of defense: 2020-06-09)

  Aquesta tesi té com a objectiu principal analitzar el lèxic d’especialitat inclòs a Nueva Era: Gran diccionario español-chino (d’ara endavant: Nueva Era), que és el diccionari espanyol-xinès més voluminós en el món actual ...

  Los exilios heredados de Vicente Rojo y Bárbara Jacobs 

  Hernández Hernández, Sònia (Date of defense: 2020-11-25)

  L'escriptora mexicana Bárbara Jacobs i el pintor, escultor i dissenyador gràfic Vicente Rojo són mostrats com a representants de l'exili heretat. Ell va néixer a Barcelona al 1932, i es va exiliar a Mèxic al 1949, quan la ...

  Los fenómenos metafórico-metonímicos relacionados con el amor: análisis diacrónico en español (ss. XIX-XX) y contrastivo entre español y chino 

  Qiu, Tingting (Date of defense: 2021-05-31)

  La investigació dels conceptes emocionals ha cridat l’atenció especialment a investigadors i lingüistes durant les últimes dècades, terreny en què han destacat estudis des de la perspectiva semàntica cognitiva. Al mateix ...

  Metamorfosis de un mito. Don Juan en las reescrituras españolas contemporáneas 

  Faiano, Alessia (Date of defense: 2020-07-09)

  La tesi s'ha proposat analitzar les transformacions del mite de Don Joan en la narrativa, el teatre i el cinema espanyol entre els anys seixanta del segle XX i l'actualitat, amb la finalitat de perfilar les múltiples ...