La competència digital a la Universitat 

  Larraz, Virginia (Date of defense: 2013-02-08)

  La societat del coneixement està marcada pel creixent desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que està provocant un canvi profund en tots els àmbits. Per això, cal proporcionar a la ...

  Determinants de la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d'Educació Superior 

  Sabrià-Bernadó, Betlem (Date of defense: 2014-03-28)

  L’objectiu principal d’aquest estudi és obtenir els determinants que influeixen en la demanda dels usuaris de formació contínua de les Institucions d’Educació Superior. Es tracta d’un estudi sobre un tema novell, especialment ...

  La construcción del conocimiento en entornos personales de aprendizaje 

  Saz Peñamaria, Alexandra (Date of defense: 2014-10-10)

  En la societat del coneixement i de l’aprenentatge la universitat ocupa un lloc fonamental com a factor de progrés i transformació social. La universitat ha de ser motor d’estratègies didàctiques que fomentin la construcció ...

  L’eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra 

  Casalprim-Ramonet, Montserrat (Date of defense: 2014-12-15)

  This work presents an efficiency assessment of public elementary schools in Andorra, a small country where there are three public educational systems (Andorran, Spanish -congregational and non congregational-, and French), ...

  Proposta d'un model relacional entre el capital humà i la qualitat de servei. Una aplicació al sector bancari andorrà 

  Mariño-Mesías, Rosa M. (Date of defense: 2015-09-18)

  En l’actualitat, en un entorn tan global, dinàmic i competitiu, és imprescindible que les organitzacions que vulguin perdurar s’esforcin per satisfer les necessitats d’uns clients cada vegada més exigents, la qual cosa es ...

  El nivel competencial en la resolución de problemas matemáticos con los alumnos en TDAH 

  Colom Torrens, Yolanda (Date of defense: 2015-10-02)

  Aquest estudi s’ocupa de conèixer el nivell competencial matemàtic que tenen els alumnes de la Secundaria Obligatòria amb dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) en les aules heterogènies de les escoles andorranes, així ...

  Anàlisi de la implantació de les TIC als museus d’Andorra. Bases per al disseny i desenvolupament d’una estratègia d’avaluació com a eina de gestió 

  Yáñez de Aldecoa, Cristina (Date of defense: 2016-02-05)

  L’ús i la incorporació de les TIC a la societat del coneixement està cada cop més estès. La tecnologia pot jugar un paper important en la posada en valor del patrimoni del segle XXI. En el cas dels museus cada cop és més ...

  Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior 

  FORTÓ-ARENY, Josep (Date of defense: 2017-02-24)

  En l’entorn organitzatiu actual, el coneixement ha esdevingut un actiu estratègic essencial. En conseqüència, l’aprenentatge organitzatiu s’ha convertit en una exigència per a qualsevol organització que vulgui generar el ...

  Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves 

  Bastida-Serra, Carolina (Date of defense: 2017-07-04)

  Actualment una gran part de la comunicació interpersonal té lloc a través de sistemes de comunicació electrònica textual. Una característica clau d’aquests sistemes és que no disposem d’indicacions corporals i vocals que ...

  Identifying users using Keystroke Dynamics and contextual information 

  Dorca-Josa, Aleix (Date of defense: 2018-02-05)

  Biometric identification systems based on Keystroke Dynamics have been around for almost forty years now. There has always been a lot of interest in identifying individuals using their physiological or behavioral traits. ...

  Desenvolupament de les actituds en els estudiants d’infermeria durant les estades formatives clíniques a través de la pràctica reflexiva 

  Esqué-Boldú, Sara (Date of defense: 2019-06-18)

  L'estudi de les actituds pren major rellevància en professions de l’àmbit de la salut, com és infermeria, ja que es considera clau per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, com a component indispensable pel ...

  Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra. 

  Fernández-Farina, Cristina (Date of defense: 2020-10-30)

  La percepció del risc juga un paper clau en les decisions que prenem els éssers humans en molts àmbits de la nostra vida. Així, es comprova que les diferències a l’hora de percebre el risc es converteixen en el centre de ...

  The integration of environmental sustainability in the athlete’s plate nutrition educational tool 

  Reguant-Closa, Alba (Date of defense: 2020-11-06)

  Dietary choices have a direct impact on the environment, contributing to climate change, biodiversity loss and water scarcity among others. Furthermore, food choices influence health. Red meat and processed foods high in ...

  La sostenibilitat de l’aigua a Andorra: efectes a llarg termini del canvi climàtic i socioeconòmic en el recurs hídric 

  Pesado Pons, Cristina (Date of defense: 2021-09-15)

  Els recursos hídrics tenen un valor fonamental tant pels ecosistemes com per a la societat. No obstant, canvis en el clima, poblacionals, en el consum, d’usos del sòl i la urbanització afectaran la seva qualitat i ...

  Contribucions de la discussió de textos en grup en entorns acadèmics d’Educació Superior. Estudi de cas a la Universitat d’Andorra. 

  Prieto, Helena (Date of defense: 2021-11-22)

  Aquesta recerca és un estudi de cas essencialment qualitatiu que té per objectiu analitzar la contribució de la discussió de textos en grup en l'experiència educativa de l'alumnat de la Universitat d'Andorra (UdA). En una ...

  Gamification in learning English as a second language: A methodological framework to improve psychobehavioural factors and speaking fluency. 

  Azzouz, Nadia (Date of defense: 2021-12-13)

  This thesis aims to provide a comprehensive framework on the use of gamification in Second Language Acquisition (SLA) with in Computer-Assisted Language Learning (CALL). In the last decade, gamification has proved to be ...

  La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra 

  Carrera González, Blanca (Date of defense: 2021-12-17)

  La societat actual està subjecta al desenvolupament constant i inevitable de la modernització. Això duu a reflexionar vers cadascun dels processos que ens envolten amb el fi de gestionar aquest ràpid progrés i poder ...

  Perceptions, practices, and attitudes on the use of technology in the English as a Foreign Language classroom: The iPad in the Andorran school system 

  Costa-Marimon, Ferran (Date of defense: 2022-04-08)

  Over the years, computers and mobile devices have transformed the way the English language is taught at school. While numerous bodies of literature are available globally regarding computer- and mobile-aided language ...