Now showing items 131-150 of 234

  Jurisdiction for online intellectual property infringements in the EU: overcoming strict territoriality 

  Otchenash, Maiia (Date of defense: 2022-09-17)

  The core aim of this research is to find a balanced jurisdictional approach for claims concerning online intellectual property infringements (Art. 7(2) Brussels Regulation Recast). It addresses the question of whether the ...

  Knowledge entrepreneurship in universities. Practice and strategy in the case of Internet based innovation appropiation 

  Senges, Maximilian (Date of defense: 2007-12-10)

  The thesis argues that knowledge entrepreneurship is a cogent and apt argument to frame the idea of the university in the 21st century. This is true because it combines the positive creative destruction of entrepreneurship ...

  La adopción de la investigación de marketing con dispositivos móviles: un análisis empírico en la industria de la investigación de mercados en España 

  Pacheco Bernal, Maria Carmen (Date of defense: 2019-12-11)

  Les tecnologies mòbils han representat nous reptes i oportunitats per als professionals de la indústria de la recerca en màrqueting i han permès noves maneres de recollir dades sobre les persones investigades. No obstant ...

  La competencia digital del profesorado y empoderamiento digital a estudiantes: estudio de caso de asignaturas semipresenciales 

  Delgado Montoya, William (Date of defense: 2020-09-21)

  El postgrau interuniversitari de Salut Ocupacional, únic a l'Amèrica Central, va decidir el 2014 adoptar un procés formatiu semipresencial. Per fer-ho, va caldre que els docents demostressin una competència digital docent ...

  La Comunicación en Comunidades Virtuales de Pacientes en un gran Hospital Universitario. El caso de forumclínic 

  Grau Corral, Inmaculada (Date of defense: 2011-12-19)

  La tecnología de la sociedad red ha favorecido la posibilidad de ampliar y adaptar modelos de comunicación y organización a un nuevo paradigma en que todos pueden comunicarse con todos. Además, ha mejorado el acceso a la ...

  La dansa amb mediació digital. El cas de Catalunya del 2003 al 2013 

  Polls Camps, Eulàlia (Date of defense: 2016-02-01)

  A partir de l'anàlisi d'una sèrie d'obres programades a Catalunya en aquests darrers anys, s'analitzen les aportacions de la tecnologia digital a l'escenari de la dansa actual i les seves repercussions tant en l'àmbit ...

  La emergencia de nuevos modelos de producción cultural colaborativa: El caso del crowdfunding en el ampo audiovisual 

  Leibovitz Libedisnky, Talia (Date of defense: 2018-07-18)

  La masificación en el uso de tecnología digital en diversos campos culturales conlleva aspectos que van más allá de meros cambios en los dispositivos tecnológicos, para convertirse en una transformación profunda y extensa ...

  La imatge del Futbol Club Barcelona al Japó. Anàlisi quantitativa i qualitativa de la cobertura del club a la premsa digital esportiva japonesa durant les temporades 2010-11 i 2013-14 

  Juste i Garrigós, Jordi (Date of defense: 2016-01-12)

  L’estudi de la imatge del Barça al Japó serveix per a comprendre tant l’abast de la globalització del futbol com la projecció d’un club d’un petit país europeu en una gran nació asiàtica. La dimensió glocal del Barça es ...

  La implementació de les TIC en els centres d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas 

  Serarols Boada, Jordi (Date of defense: 2019-05-29)

  Aquesta tesi doctoral té com a objectius conèixer l'organització, la gestió i el rol de la direcció en la implementació de les TIC en centres madurs digitalment i elaborar propostes organitzatives i iniciatives d'actuacions ...

  La influencia de la tecnología digital en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los jóvenes de la generación del espectáculo. Estudio de caso de los jóvenes del tercer año de bachillerato del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas y Campus Santa Fe 

  Tapia Gardner, Norma Esperanza (Date of defense: 2016-02-03)

  Amb el propòsit d'explorar el perfil intel·lectual de les noves generacions, es va fer una investigació amb joves mexicans, estudiants de batxillerat, a partir de la teoria de Joan Ferrés que descriu les característiques ...

  La integración de las Tecnologías Digitales en los centros educativos: actores y prácticas. Tres estudios de caso 

  Vázquez Gutiérrez, Maria Azucena (Date of defense: 2019-12-16)

  L'objectiu d'aquesta tesi és identificar factors susceptibles d'afavorir la integració de les tecnologies digitals en els centres educatius mitjançant l'anàlisi d'escenaris i pràctiques tot incorporant-hi la visió dels ...

  La modalitat de l'acció. Anàlisi empírica, reformulació teòrica i representació computacional 

  Coll-Florit, Marta (Date of defense: 2009-05-29)

  En aquesta tesi es proposa un model de classificació i representació de la informació aspectual que és vàlid tant per a les aproximacions teòriques com per als models aplicats, com és el cas de la lexicografia computacional. ...

  Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el ámbito de los profesionales sanitarios: oportunidades para la formación médica continuada en línea y el desarrollo profesional 

  Gómez Calderón, María Corpus (Date of defense: 2021-09-23)

  Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVAs) han sido utilizadas en las organizaciones sanitarias como instrumentos de gestión del conocimiento y por los profesionales sanitarios como mecanismos de adquisición de este ...

  Las misiones de paz de la Unión Europea: fundamentos jurídicos, origen y desarrollo, sistema organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y acuerdos internacionales de ejecución 

  Julià Barceló, Maria (Date of defense: 2013-01-08)

  L'objecte de la tesi és l'estudi de les missions de pau de la UE (militars, no militars i de caràcter mixt), en el marc de la Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD). A través d'aquestes missions, creades entre els ...

  Learner agency in online task-based language learning for spoken interaction 

  Knight, Janine (Date of defense: 2018-06-21)

  L'objectiu d'aquest estudi és explorar la relació entre el poder de decisió i d'acció de l'alumne (learner agency), els recursos en pantalla (botons de navegació, instruccions escrites per a tasques) i la creació de ...

  Les competències emprenedores en entorns virtuals d’aprenentatge: anàlisi de la seva eficàcia en els plans d’empresa de la UOC 

  Ferreras i Garcia, Raquel (Date of defense: 2017-05-15)

  L'objectiu de l'estudi és avaluar els efectes que té la creació de plans d'empresa sobre el desenvolupament de les competències emprenedores dels estudiants. Així, un dels principals propòsits d'aquesta tesi és aconseguir ...

  Lightweight PRNG for Low-Cost Passive RFID Security Improvement 

  Melià Seguí, Joan (Date of defense: 2011-04-12)

  Els sistemes RFID estan composats per tags (coneguts també amb el nom d'etiquetes electròniques) que emmagatzemen un codi d'identificació que es pot obtenir via radiofreqüència per un equip lector, i ser transmesa a la ...

  Literature, Gender and Communication in the making: Understanding Toni Morrison's Work in the Information Society 

  Revelles Benavente, Beatriz (Date of defense: 2014-12-19)

  La present tesi doctoral examina una comunicació relacional com a objecte d'estudi per a la literatura. Aquesta comunicació es produeix entre autors i autores i lectors i lectores a través de les xarxes socials. Per a tals ...

  Los deberes de información y asistencia de la Administración tributaria: análisis jurídico y estudio del impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

  Rovira Ferrer, Irene (Date of defense: 2010-04-16)

  castellà: <br/><br/>El revolucionario desarrollo tecnológico experimentado en el campo de la información y la comunicación en las dos últimas décadas ha marcado un antes y un después en muchos ámbitos de nuestra sociedad. ...

  Los equipos de alto rendimiento como instrumento de la gestión del conocimiento en las organizaciones del sector público 

  Guijarro Sanz, Remigio (Date of defense: 2014-06-11)

  La tesi se centra en els equips d'alt rendiment com a instrument de la gestió del coneixement en les organitzacions públiques espanyoles, estudiant si permeten, d'una banda, sistematitzar la compartició i creació de ...