Now showing items 52-71 of 214

  Decision making in digital health: usage of the cost-effectiveness analysis to improve the sustainability of the healthcare system 

  Piera Jiménez, Jordi (Date of defense: 2021-11-19)

  Healthcare systems worldwide are facing a number of challenges that are conjunctural to the historical moment and are somehow reshaping a discipline as traditional as medicine. The five major challenges that are defining ...

  Deeper Down the Rabbit-Hole: Unfolding the Dynamics of Imagination Acts 

  Casas Roma, Joan (Date of defense: 2018-04-06)

  Estudiem les dinàmiques dels actes d'imaginació des d'un punt de vista filosòfic, formal i aplicat. Partim de tres teories que identifiquen els mecanismes involucrats en els actes d'imaginació i mostrem que comparteixen ...

  Democratising and enlightening? Investigating the role of social media in the democratisation of the public sphere, political deliberation and public 

  Terren, Ludovic (Date of defense: 2022-03-09)

  This thesis contributes to the social media literature by focusing on the role and potential of social media in (i) political participation and access to the public sphere; (ii) political deliberation and viewpoint diversity, ...

  Desarrollo informacional en América Latina 1980-2014. Casos de pioneros de Buenos Aires 

  Artopoulos Viviani, Alejandro (Date of defense: 2016-02-08)

  Els models de transició cap a la societat del coneixement, tant el model basat en el mercat (Califòrnia), com en el dirigit per l'Estat (Finlàndia), suggereixen que els països han de desenvolupar una estratègia nacional ...

  Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual 

  Marín Amatller, Antoni (Date of defense: 2016-02-08)

  Es proposa un model d'hipervídeo com a eina de creació d'aplicacions didàctiques que afavoreixin l'aprenentatge significatiu i el rol actiu de l'estudiant. El model es fonamenta en l'ús de la imatge simbòlica i en les ...

  Design of pedagogical scenarios: adapting the MISA method to the IMS LD specification 

  Maina, Marcelo Fabián (Date of defense: 2010-12-03)

  This research supports the choice of a Design and Development Research approach for the creation and validation of ID methods, thus providing a theoretically-grounded and pedagogically-inclusive method for designing reusable ...

  Developing social-emotional, new media literacy and computational thinking skills through unplugged approach and imagination-based pedagogies in primary education students 

  Tsortanidou, Xanthippi (Date of defense: 2022-03-22)

  The current thesis aims to design and validate a holistic K-6 curricular framework applicable to any academic subject, in any primary school age group. The relationship between unplugged activities and imaginative pedagogies ...

  Digital news in Spain: Characteristics and effects of online news production and consumption 

  Majó-Vázquez, Sílvia (Date of defense: 2017-04-28)

  This work presents a relational approach to the study of the structure of the online news domain from a macro and meso level perspective. Then it assesses the impact of the digital news domain on the public agenda. Firstly, ...

  La dimensión social en el proceso de aprendizaje colaborativo virtual: el caso de la UOC 

  Pérez-Mateo Subirà, Maria (Date of defense: 2010-07-13)

  Este trabajo de tesis doctoral realiza una aportación a las áreas de aprendizaje en línea, los procesos de colaboración en entornos virtuales y la dimensión social. Como sugiere la literatura del ámbito, la colaboración y ...

  Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente 

  Monguillot Hernando, Meritxell (Date of defense: 2017-06-07)

  El problema de la recerca parteix de la descontextualització existent entre les pràctiques educatives escolars, les característiques i necessitats de la societat actual i la falta d'interès i motivació dels alumnes per ...

  Dispositius de mitificació del treball artístic i creatiu en els nous mitjans 

  Pagès Parra, Ruth (Date of defense: 2015-12-18)

  Aquesta tesi estudia el treball creatiu, que sovint es polaritza entre unes condicions materials precàries i una disposició apassionada. Aquí s’explora la possibilitat que l'atractiu dels aspectes positius d’aquest tipus ...

  Distributed Resource Allocation for Contributory Systems 

  Vilajosana Guillén, Xavier (Date of defense: 2009-03-13)

  La tesis presenta una aproximació a un conjunt de tècniques per permetre l'extensió de les capacitats computacionals, sota demanada, en comunitats formades per usuaris d'Internet que volen agregar els seus recursos per ...

  La docencia en colaboración en contextos virtuales. Estudio de caso de un equipo de docentes del área de competencias digitales de la UOC 

  Romeu Fontanillas, Teresa (Date of defense: 2011-12-12)

  Esta tesis doctoral aporta conocimiento a la docencia en línea y los procesos de colaboración en red. Da continuidad a investigaciones precedentes sobre la colaboración en red en el contexto del aprendizaje y el trabajo ...

  Docentes de asignaturas en línea de cursos híbridos: Adhesión, cambio de paradigma y capacitación 

  Gomes Salvador, Vera Lucia (Date of defense: 2016-09-16)

  L'Ordenança núm. 4059 del Ministeri d'Educació (MEC, 2004) del Brasil va permetre l'oferiment d'assignatures en línia en els cursos superiors presencials, que es poden convertir, d'aquesta manera, en cursos híbrids ...

  A dropout definition for continuance intention and effective re-enrolment models in online distance learning 

  Grau Valldosera, Josep (Date of defense: 2020-02-18)

  Aquesta recerca intenta trobar una definició d'abandonament (dropout) empírica i adaptada als estudiants de la UOC i, per extensió, potencialment adaptable a altres institucions d'aprenentatge a distància en línia. Hem fet ...

  E-learning de las matemáticas universitarias : tendencias tecnológicas emergentes y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

  Steegmann Pascual, Cristina (Date of defense: 2013-03-03)

  This paper analyzes several key aspects of online mathematics education at university level. In the context of this specification shall mean the term 'mathematical education' in a general sense, which includes disciplines ...

  Economics of Internet interdomain interconnections 

  De Castro Arribas, Ignacio (Date of defense: 2015-07-20)

  Aquesta tesi estudia els aspectes econòmics de la interconnexió entre Ases, identifica desafiaments que amenacen el futur d'Internet i proposa solucions per resoldre'ls. Primerament vam realitzar el primer estudi analític ...

  El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos d'ensenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica. 

  Torras Virgili, Eulàlia (Date of defense: 2008-07-01)

  El coneixement professional és epistemològicament diferent a d'altres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest ...

  El desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre amb el suport de les TIC. Estudi de cas múltiple a centres d'ensenyament secundari de Catalunya 

  Rocosa Alsina, Balbina (Date of defense: 2019-12-10)

  Es tracta d'una aproximació al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre (CAaA), com s'implementa i quin suport estratègic i metodològic hi aporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És ...

  El diseño de un manual para la evaluación del cuidado en el espacio público: el caso de Barcelona 

  Paricio Cárceles, Ana (Date of defense: 2022-06-30)

  Esta tesis contribuye a la literatura de las redes sociales al centrarse en el rol y el potencial de las redes sociales en: (i) la participación política y el acceso a la esfera pública; (ii) la deliberación política y la ...