Now showing items 1-20 of 214

  A Computational Academic Integrity Framework 

  Amigud, Alexander (Date of defense: 2018-01-16)

  L'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d'aquesta tesi és introduir una alternativa als ...

  A Computational Model for the Construction of Knowledge-based Collaborative Learning Distributed Applications 

  Caballé Llobet, Santi (Date of defense: 2008-09-17)

  en català:<br/><br/>Un camp de recerca important dins del paradigma del Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) és la importància en la gestió eficaç de la informació d'esdeveniments generada durant l'activitat ...

  A framework for agile design of personalized gamification services 

  Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

  L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

  A Middleware for Service Deployment in Contributory Computing Systems 

  Lázaro Iglesias, Daniel (Date of defense: 2011-06-07)

  Aquesta tesi adreça les mancances de la computació en núvol, els desktop grids i les xarxes d'igual a igual envers l'ús de recursos no dedicats per a computació de propòsit general mitjançant la proposta del model de ...

  A semantic description model for the development and evaluation of personalized learning environments based on distributed systems 

  Gutiérrez Carreón, Gustavo Alfonso (Date of defense: 2016-01-19)

  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és implementar i avaluar Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) distribuïts amb el suport de models semàntics per a la descripció de serveis d'aprenentatge i la seva incorporació dins en ...

  La actividad del docente en postgrado y su interacción con los entornos virtuales 

  Cisneros Hernández, Lidia (Date of defense: 2016-01-29)

  Aquesta investigació se situa en la perspectiva del pragmatisme i respon al problema de com els docents de postgrau interactuen amb les eines en entorns virtuals per exercir la docència; el marc teòric aborda la teoria de ...

  Ad-hoc formation of edge clouds over heterogeneous non-dedicated resources 

  Juan Ferrer, Ana (Date of defense: 2020-11-30)

  La proliferació de dispositius connectats ha assolit xifres enormes. Avui, els dispositius connectats no tan sols estan disponibles a qualsevol lloc, sinó que, a més, adquireixen ràpidament una gran complexitat en la seva ...

  Ahora o nunca: un estudio empírico de la gamificación en la educación superior en línea sobre la motivación de los estudiantes de ELE 

  García Álvarez, Amanda (Date of defense: 2022-09-14)

  La ludificació representa una eina amb un gran potencial dins del context educatiu per aprofundir en aspectes que tenen a veure amb la motivació, la implicació, l'esforç i la col·laboració. Aquesta metodologia innovadora ...

  AIJTeens: un recurso psicoeducativo y de mentoría online dirigido a adolescentes con Artritis Idiopática Juvenil 

  Beneitez de Dios, Imma (Date of defense: 2020-03-02)

  La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una enfermedad reumática que cursa con dolor y puede conllevar dificultades físicas y psicosociales. A través de entrevistas a 14 adolescentes con AIJ y de un grupo focal en el que ...

  Amateur museum practices: leisure, myth, and ritual. Seven case studies from Catalonia and a contrast case from Colombia 

  Moncunill Piñas, Mariona (Date of defense: 2017-09-25)

  Els museus amateur són museus practicats com a lleure pels seus fundadors. Malgrat que la museologia no ha prestat gaire atenció a aquesta tipologia de museus, ens ofereixen l'oportunitat de qüestionar temes importants ...

  Anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i l'aprenentatge de la multimèdia en entorns virtuals 

  Porta Simó, Laura (Date of defense: 2011-06-17)

  La tesi doctoral que teniu a les mans ofereix una anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i aprenentatge universitari del multimèdia en línia. Avui en dia, les noves tecnologies de ...

  Análisis de la formación de las políticas de sociedad de la información en Cataluña (1993-2003) 

  Ruiz de Querol, Ricardo (Date of defense: 2006-06-30)

  Las políticas de «sociedad de la información» en Cataluña en el período de referencia estuvieron condicionadas por una doble fractura. De una parte, por la «fractura política» entre la Generalitat (gobernada por CiU) y el ...

  Anomaly detection in smart city wireless sensor networks 

  Garcia Font, Víctor (Date of defense: 2017-02-08)

  Aquesta tesi proposa una plataforma de detecció d’intrusions per a revelar atacs a les xarxes de sensors sense fils (WSN, per les sigles en anglès) de les ciutats intel·ligents (smart cities). La plataforma està dissenyada ...

  An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources 

  Gañán Jiménez, David (Date of defense: 2015-04-27)

  Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació ...

  Applications of Biased Randomization and Simheuristic Algorithms to Arc Routing and Facility Location Problems 

  González-Martin, Sergio (Date of defense: 2015-03-13)

  La majoria de metaheuristiques tenen una component aleatori, que normalment està basada en aleatorització uniforme -i.e., l'ús de la distribució de probabilitat uniforme per fer seleccions aleatòries. Per altra banda, el ...

  Applications of biased-randomized algorithms and simheuristics in integrated logistics 

  Do Carmo Martins, Leandro (Date of defense: 2021-09-13)

  Transportation and logistics (T&L) activities play a vital role in the development of many businesses from different industries. With the increasing number of people living in urban areas, the expansion of on-demand economy ...

  Applications of simheuristics and horizontal cooperation concepts in rich vehicle routing problems 

  Quintero Araújo, Carlos Leonardo (Date of defense: 2017-09-29)

  En una economia globalitzada, les companyies s’enfronten a nombrosos reptes associats a les complexes tasques de logística i distribució. Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, els ...

  Applications of the Internet of Things and optimization to inventory and distribution management 

  Raba Sánchez, David (Date of defense: 2021-09-17)

  This thesis is part of the IoFEED (EU funded) project, which aims to monitor approximately 325 farm bins and investigates business processes carried out between farmers and animal feed producers. We propose a computer-aided ...

  Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales. Relaciones entre condiciones, procesos y resultados de aprendizaje de estudiantes de educación superior en entornos virtuales 

  García Tamarit, Consuelo (Date of defense: 2015-01-26)

  Tradicionalment les investigacions sobre aprenentatge col·laboratiu en grups virtuals s'han posicionat des de dos concepcions divergents sobre l'aprenentatge, considerant-lo com adquisició de coneixement, un procés cognitiu ...

  Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l’ordinador. Influència de la demanda en el procés i els resultats d’aprenentatge 

  Becerril Balín, Lorena (Date of defense: 2011-10-14)

  La principal finalitat d’aquest treball d’investigació és aprofundir en l’estudi psicoeducatiu de l’aprenentatge col•laboratiu amb suport de l’ordinador en tasques de cerca i d’elaboració de la informació en l’educació ...