Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Departments

Departament d'Economia Aplicada [4]

Departament d'Economia de l'Empresa [11]

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia [9]

Departament de Biologia [56]

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut [36]

Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts [24]

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica [23]

Departament de Dret Privat [8]

Departament de Dret Públic [1]

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General [5]

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina [8]

Departament de Filosofia i Treball Social [14]

Departament de Física [50]

Departament de Geografia [14]

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació [35]

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques [13]

Departament de Psicologia [25]

Departament de Química [32]

Doctorat en Biologia de les Plantes [7]

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva [6]

Doctorat en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular [1]

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química [13]

Doctorat en Ciències Biosociosanitàries [1]

Doctorat en Cognició i Evolució Humana [8]

Doctorat en Dret [5]

Doctorat en Ecologia Marina [6]

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) [1]

Doctorat en Educació [13]

Doctorat en Enginyeria Electrònica [7]

Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere [1]

Doctorat en Filologia i Filosofia [11]

Doctorat en Física [4]

Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia [14]

Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença [35]

Doctorat en Llengües i Literatures Modernes [2]

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica (vigent) [4]

Doctorat en Neurociències (vigent) [5]

Doctorat en Nutrició Humana [1]

Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments [6]

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada [0]

Doctorat en Psicologia [4]

Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària [2]

Doctorat en Tecnologia Educativa [9]

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions [12]

Doctorat en Turisme [12]

Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut [14]

Recent Submissions

The early life growth of anchoveta (Engraulis ringens) and the growth-mortality hypothesis in the Humboldt Current System off Chile 

Cerna Troncoso, José Francisco (Date of defense: 2024-05-09)

[eng] The population structure, growth pattern and the relationship between growth and survival of anchoveta (Engraulis ringens) in the Humboldt Current System (HCS) off Chile were studied using morphometry and microstructure ...

An observational prospective study on the effectiveness and safety of ultrasound-guided percutaneous ethanol ablation versus rescue surgery in recurrent loco-regional thyroid cancer 

Tofé Povedano, Santiago (Date of defense: 2024-05-17)

[cat] El càncer de tiroides (CT) representa un 3% de la incidència global de càncer al món, estimant-se en uns 586.000 els pacients als quals se'ls va diagnosticar un nou càncer tiroide el 2020. A les Illes Balears es van ...

Information processing with photonic hardware neural networks 

Estébanez Santos, Irene (Date of defense: 2024-05-25)

[cat] Aquesta tesi presenta investigacions numèriques i experimentals que validen l'ús de sistemes fotònics com a processadors d'informació. Per a això, s'han investigat les complexes dinàmiques temporals generades pels ...

La prueba de memoria asociativa cara-nombre (FNAME): revisión, adaptación y aplicación clínica 

Rubiño Díaz, José Ángel (Date of defense: 2024-04-26)

[spa] Un desafío actual de los profesionales de la neuropsicología es el diseño de pruebas neuropsicológicas válidas, fiables y sensibles para el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo. Estas pruebas deben estar adaptadas ...

La suspensión del cumplimiento de las obligaciones en los contratos con consumidores 

López Tur, Teresa (Date of defense: 2024-04-22)

[cat] La present tesi doctoral té per objecte el règim jurídic de la suspensió del compliment de les obligacions per part del consumidor i, més concretament, el règim jurídic de la suspensió per falta de conformitat, amb ...

Diseño, implementación y evaluación de un programa para fomentar el uso de la bicicleta y los niveles de actividad física en la comunidad universitaria 

Martín López, Isabel María (Date of defense: 2024-03-23)

[cat] En l'actualitat, l'augment exponencial de les conductes sedentàries i els efectes de la crisi climàtica s'han convertit en problemes greus que afecten la salut de les persones i el medi ambient. Davant aquesta situació, ...

Roles biológicos y ecológicos de los compuestos orgánicos volátiles (COV) de las plantas de las Islas Baleares 

Tomàs De Mata, Juan (Date of defense: 2024-03-22)

[cat] Les plantes, com a organismes sèssils, han desenvolupat estratègies complexes que els permeten evolucionar i interaccionar amb els factors biòtics i abiòtics de l’entorn. A més del desplegament floral i d'oferir ...

OCUPAT: Occupational Project in Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis 

Gayà Barroso, Aina Isabel (Date of defense: 2024-03-13)

[cat] Introducció L'amiloïdisi variant de la transtirretina és una malaltia genètica i rara amb un pronòstic variable i complex d'entendre. Va ser descrita per primera vegada el 1952 pel neuròleg portuguès Corino Andrade, ...

Efectos agudos y crónicos de la actividad física sobre la cognición y la salud en escolares de 11 y 12 años 

Gelabert Carulla, Jaume (Date of defense: 2024-03-14)

[cat] Els centres educatius es troben immersos en dos grans problemes que afecten directament als escolars. En primer lloc, uns valors alarmants relacionats amb una condició física i composició corporal negativa estan ...

Efectividad del automanejo de la medicación, la automonitorización de la presión arterial, dieta y ejercicio físico en la reducción de la presión arterial en pacientes no controlados en Atención Primaria 

Unda Villafuerte, Fabián Raúl (Date of defense: 2024-03-04)

[cat] INTRODUCCIÓ La falta de control de la HTA constitueix un important problema de salut que afecta més de la meitat de pacients diagnosticats i genera important morbi-mortalitat, incapacitat laboral i una considerable ...

Ecología y fitoquímica de Eryngium maritimum L. en las dunas de Mallorca 

Cortés Fernández, Iván (Date of defense: 2023-01-27)

[cat] Els hàbitats costaners presenten una elevada biodiversitat i es troben entre els més amenaçats del planeta. Entre aquests, els hàbitats dunars són especialment susceptibles als efectes de l'antropització. A les ...

Acoso escolar asociado al lenguaje: Indicadores y predictores 

Valera Pozo, Mario (Date of defense: 2024-01-26)

[spa] Introducción La literatura indica una relación entre las dificultades de lenguaje y padecer acoso escolar (Rice, 2016). Algunos estudios (Durkin y Conti-Ramsden, 2010; Knox y Conti-Ramsden, 2003, 2007) señalan que ...

La explotación sexual de la infancia y la adolescencia: Diseño y validación de una herramienta para la detección del riesgo 

Teresa Benavente, Beatriz (Date of defense: 2023-11-07)

[spa] La explotación sexual de la infancia y adolescencia (ESIA) es una forma de violencia sexual que causa un daño profundo y a largo plazo a los niños, niñas y adolescentes, sus familias y la sociedad. La ESIA se produce ...

Aloe vera: técnicas de cultivo, métodos de procesado y aplicaciones en alimentación 

Comas Serra, Francesca (Date of defense: 2024-01-31)

[eng] Aloe vera stands out for its beneficial properties, largely due to acemannan, its main bioactive compound, and the polysaccharides that make up its cell wall. However, it is relevant to consider that the composition ...

Escala clínica para la detección de infección del orificio de salida del catéter venoso central para hemodiálisis: Diseño y validación 

Cobo Sánchez, José Luis (Date of defense: 2023-12-15)

[spa] Introducción. Las complicaciones infecciosas asociadas a los catéteres venosos centrales para hemodiálisis (CVC-HD) son la principal causa de morbimortalidad en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo con esta ...

Dies de taula»: festa i art a Mallorca a l’edat moderna. Estudi i consideracions entorn del cerimonial de l’arxiu (1541-1686) i la taula dels jurats 

Escobar Sánchez, Ana Maria (Date of defense: 2022-06-21)

[cat] La tesi doctoral estudia el concepte de «dies de taula» en el context municipal de Ciutat de Mallorca en els segles XVI i XVII, qüestió que reflecteix la normativització institucional de les festes públiques, a partir ...

The psychological bases of visual preference for curvature 

Chuquichambi Apaza, Erick Gustavo (Date of defense: 2023-10-23)

[cat] El contorn visual afecta les interaccions entre l’ésser humà i el medi ambient. Confiem en les carac- terístiques del contorn per categoritzar, manipular i avaluar objectes. Preferim objectes amb contorns corbats i ...

Optimización de la prescripción antibiótica y disminución del consumo de antibióticos de amplio espectro a través de un programa de control de antibióticos 

Martín Pena, María Luisa (Date of defense: 2023-10-27)

[spa] Introducción: las infecciones por microorganismos multirresistentes han aumentado de manera drástica en los últimos años y se estima que se convertirán en la primera causa de muerte por enfermedad. El uso inapropiado ...

Percepción de los residentes frente a la nueva ciudad turística: caso Girona-España 

Enderica Izquierdo, Lina Rosa (Date of defense: 2023-09-29)

[spa] El turismo siempre ha sido un agente de cambio dentro de los aspectos sociales, económicos y culturales de las personas, lo que ha impuesto una transformación en las interacciones sociales y el estilo de vida tradicional ...

Estrategias analíticas para la monitorización de sustancias inhibidoras de los procesos biológicos implicados en el tratamiento de aguas residuales 

Vargas Muñoz, María Alejandra (Date of defense: 2023-09-28)

[spa] La creciente sobreexplotación y contaminación hídrica han llevado a que se propongan medidas estrictas de gestión y control del agua. En este contexto, las estaciones depuradoras de agua residual tienen un papel ...

More