Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Biomechanical, force-time curve and neuromuscular training impact on serve performance in high level tennis player 

Baiget i Vidal, Ernest (Date of defense: 2022-12-15)

El servei de tenis es considera el cop més complex, potent i determinant en el tennis d'alt nivell. En concret, la velocitat (SV) conjuntament amb la precisió (SA) de servei juga un paper preponderant en competicions ...

Sarcopènia en residents geriàtrics d'Osona segons els criteris de l'European Working Group on Sarcopenia in Older people 2: Estudi observacional 

Escribà i Salvans, Anna (Date of defense: 2022-11-04)

La tesi està composta per dos estudis. Un estudi transversal multicèntric en persones grans institucionalitzades de cinc residències geriàtriques d’Osona (Barcelona) durant el període d’octubre de 2019 a febrer de 2020. ...

Maria Montessori, Barcelona i Eladi Homs : Període 1911-1923 

Cañigueral Viñals, Daniel (Date of defense: 2022-11-11)

A principis del segle XX a Barcelona, ​​a causa dels canvis socials i ideològics, es va voler fer una aposta per la millora educativa. En aquells anys es feia molta investigació en noves pedagogies i una d’elles va ser la ...

Infermeres de les Brigades Internacionals destinades a l'Hospital Internacional de Vic: humanisme i compromís polític (abril 1938-gener 1939) 

Sadurní Bassols, Cinta (Date of defense: 2022-10-07)

A la Guerra Civil espanyola (1936-1939), les Brigades Internacionals van crear un servei sanitari propi, del qual van formar part infermeres voluntàries. En aquest marc es planteja l’objectiu de comprendre el compromís ...

Freeze concentration for the valorization of agro-industrial waste effluents 

Uald Lamkaddam, Imane (Date of defense: 2022-10-10)

The main purpose in this thesis is to implement and demonstrate the technical feasibility of an innovative technology to concentrate and/or recover valuable compounds from agro-industrial waste effluents or by-products on ...

Un model d'institucionalització de l'Aprenentatge Servei a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

Bassaganya Rico, Clàudia (Date of defense: 2023-10-21)

La tesi té per objectiu general dissenyar una proposta de model d’institucionalització de l'Aprenentatge Servei a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Per fer-ho, la recerca recull la veu de tots els ...

Exploring the Drug-Adverse Reaction and Drug-Target Landscape through Networks, Statistics and Machine Learning Approaches 

Galletti, Cristiano (Date of defense: 2022-10-10)

The amount of attrition in drug discovery, particularly at advanced stages, is quite high due to unexpected adverse drug reactions (ADRs) generated by drug candidates; hence, being able to anticipate unexpected reactions ...

Customer experience: una mirada desde la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades dinámicas. Capacidades dinámicas necesarias para los empleados de contacto con la experiencia del cliente: propuesta de formación para su obtención 

Cubo Pons, Sílvia (Date of defense: 2022-07-01)

En un món globalitzat les empreses competeixen buscant una avantatge competitiu diferencial i l’experiencia del client o Customer Experience (CX) és una eina per obtenir-lo. Per això, la CX s'ha de considerar i gestionar ...

L’ús de la reflexió guiada (debriefing) en la simulació clínica de complexitat alta: element clau per a l'adquisició de coneixements i habilitats 

Faro i Basco, Montserrat (Date of defense: 2022-07-01)

Es considera el debriefing com el pas essencial en el procés d’aprenentatge basat en la simulació clínica. El debriefing ajuda a comprendre, analitzar i sintetitzar conceptes tècnics per millorar el rendiment dels estudiants ...

Contributions to research on Full-Range Leadership theory: The positive effects of Transformational Style in Multicultural and Multigenerational Teams 

Valldeneu Rosell, Marc (Date of defense: 2022-07-07)

Liderar un equip amb eficàcia és un factor molt important per a qualsevol líder o organització que vulgui aconseguir els seus objectius. La recerca de la tesi es va dur a terme per tal d’investigar i entendre la relació ...

Nueva metodología matricial para la transparencia algorítmica en el equilibrado de líneas de ensamblaje utilizando algoritmos genéticos 

Anel Gracia, Juan Ignacio (Date of defense: 2022-07-18)

Aquesta tesi s'emmarca en plantejar millores en l'ús d’algorismes d'optimització per resoldre el problema de l'equilibratge de les línies de muntatge per part de petites i mitjanes empreses (pimes). El personal encarregat ...

Esdeveniments esportius locals, satisfacció dels participants i imatge de destinació. El cas de la comarca d'Osona 

Taberner Canadell, Isaac (Date of defense: 2022-06-28)

Els esdeveniments esportius locals (EEL) s’han convertit en eines de promoció turística i de projecció d’imatge de destinació (ID) dels territoris que els acullen. Aquesta investigació pretén identificar quins són els ...

Segimon Serrallonga Morer (1930-2002). Una biografia intel·lectual 

Coll Mariné, Jaume (Date of defense: 2021-12-17)

Aquest treball és un biografia intel·lectual de Segimon Serrallonga, és a dir que és un intents de resseguir de manera cronològica els esdeveniments intel·lectuals més rellevants en què es va involucrar Segimon Serrallonga, ...

Impacte i millora en el seguiment de la curació de ferides utilitzant intel·ligència artificial 

Reifs Jiménez, David (Date of defense: 2022-06-28)

Les úlceres són una causa important de morbiditat i mortalitat a tot el món i es produeixen per diverses causes, com ara diabetis mellitus, neuropatia perifèrica, immobilitat, pressió, arteriosclerosi, infeccions i/o ...

Optimització de derivats càrnics curats tipus fuet per a la millora del seu perfil nutricional 

Colomer Sellas, Marina (Date of defense: 2022-04-19)

La investigació realitzada en aquesta tesis s'ha centrat en avaluar l’impacte de la millora del perfil nutricional sobre les característiques físico-químiques i sensorials del fuet. Per tal de millorar el seu perfil ...

"Escriptors mediàtics": Gènesi i significació en la indústria editorial catalana (1993-2019) 

Duró Crehuet, Toni (Date of defense: 2022-05-23)

El terme binomi escriptor mediàtic té una nombrosa hemerografia, però compta amb poca bibliografia acadèmica. A més, el concepte literary celebrity ha conviscut tradicionalment com a objecte d’estudi amb els literary ...

Development of a framework for the computational design and evolution of enzymes 

Floor Pilquil, Martin Luciano (Date of defense: 2022-02-04)

El disseny enzimàtic es troba al cor de la biotecnologia moderna i, cada cop més de les anomenades química fina i química verda. Dissenyar un enzim per a aplicar-lo en contextos industrials o de bioremediació, per exemple, ...

Lignocellulolytic enzymes production via Solid-State Fermentation of agroindustrial residues: process optimization and application 

Llimós Turet, Jordi (Date of defense: 2022-03-03)

Aquesta tesis esta enfocada en la valorització de residus agroindustrials mitjançant la utilització de la fermentació en estat sòlid per a la producció enzimàtica. Aquest estudi es troba emmarcat dins el projecte Valorització ...

Obtaining new-generation biomass fuels and bio-based fertilisers from sludges through biodrying and advanced composting technologies to enhance the overall resource recovery of the water sector 

Guerra Gorostegui, Nagore (Date of defense: 2022-02-04)

En el context de l'actual pla d'acció europeu d'economia circular, els fangs de depuradora presenten un potencial com a font de nutrients i d'energia. A causa d'algunes limitacions tècniques, ambientals i/o econòmiques de ...

Source assessment of the organochlorine pollutants in sediments and fish from Greenland lakes 

Nagar, Nupur Anoop (Date of defense: 2022-05-02)

S’han estudiat els gradients temporals i espacials de compostos organohalogenats (OHC) en peixos i sediments dels llacs d'aigua dolça de Groenlàndia, per entendre’n l'acumulació. El primer capítol avalua el paper de les ...

More