Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

A new therapeutical approach to reduce viral persistence, immune activation, and inflammation in people with HIV-1 on antiretroviral therapy 

Bernal Santateresa, Sílvia (Date of defense: 2023-10-23)

La pandemia del virus de la immunodeficiència humana (VIH) ha estat una amenaça per a la salut global des del seu inici als anys 80. Actualment, tot i haver aconseguit transformar una de les malalties més mortals del món ...

El rol multifuncional de los formadores de los centros educativos familiares de formación por alternancia (CEFFA): Necesidades de una formación inicial 

Gutiérrez-Sierra, Andreu (Date of defense: 2023-11-07)

Esta tesis doctoral presenta un análisis sobre las problemáticas que se encuentran los docentes, llamados monitores, de los Centros Educativos Familiares de Formación en Alternancia en el desarrollo de sus funciones en el ...

La reconfiguración del modelo de atención hacia als personas trans: análisis de la política sanitaria eb Uruguay (2014-2021) 

Schenck, Marcela (Date of defense: 2023-01-26)

En esta tesis se buscó analizar de qué forma se había producido la institucionalización del enfoque de atención en salud desde un paradigma de derechos hacia las identidades trans en Uruguay, a través del estudio de caso ...

Avaluació i associació del comportament sedentari i la incontinència urinària en residents geriàtrics de la comarca d'Osona 

Farrés Godayol, Pau (Date of defense: 2023-10-27)

L'envelliment europeu planteja desafiaments econòmics, socials i d'atenció mèdica. A Catalunya, les residències geriàtriques són una opció plausible per a abordar les seves necessitats, però els residents enfronten nivells ...

Improvements in cardiovascular prevention with biomarkers in the general population and in specific risk situations 

Camps Vilaró, Anna (Date of defense: 2023-10-24)

The world enormous burden of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases (ASCVD) requires effective primary prevention strategies. Current risk assessment tools, relying on validated European risk functions, exhibit variable ...

Plataforma e-Care i hàbits de salut circadiària en l'atenció d'infermeria a les cuidadores 

Noell Boix, Rosa (Date of defense: 2023-10-23)

El projecte de tesi es planteja els següents objectius principals: 1- Identificar les necessitats de les cuidadores informals relacionades amb la cura d’una persona dependent al domicili. 2- Dissenyar, desenvolupar i ...

Optimisation of HIV-1 enveloped Virus Like Particles as a personalised vaccine platform for the delivery of cancer neoantigens 

Barajas Molina, Ana (Date of defense: 2023-10-11)

Cancer immunotherapies (CIT) stand as novel and promising strategies for the treatment of cancer. Their aim is to enhance the individual’s own immune system to recognise and eliminate cancer cells reducing side effects, ...

Impacto del sexo y la edad del intérprete, distinguidos a través de su voz, en la percepción de la calidad de la interpretación simultánea 

Christen y Gracia, Lucila María (Date of defense: 2023-09-14)

Basada en un diseño experimental de metodología híbrida, esta tesis se centra en investigar empíricamente el impacto de la voz en la percepción de la calidad de la interpretación simultánea en función de la edad y el sexo ...

La relació entre la premsa digital i la premsa impresa en la presentació de la narració. El cas dels diaris Ara, El País; La Vanguardia i El Periódico 

Torras i Planas, Núria (Date of defense: 2023-09-07)

Aquesta investigació se centra en analitzar la convivència de la premsa impresa i la premsa digital en el cas de quatre capçaleres de caràcter generalista i de pagament –Ara, La Vanguardia, El País i El Periódico– de forma ...

Análisis del dolor y analgesia en cirugía de la uña del hallux. Caracterización y ponderación de factores predictores y asociados de dolor y analgesia 

Riu Gispert, Lluís Miquel (Date of defense: 2023-05-05)

Es va realitzar un estudi prospectiu observacional i longitudinal a 115 participants adults amb una mitjana d’edat de 51,4 anys, sotmesos a cirurgia de la ungla. Es va analitzar el dolor i l’analgèsia i es varen caracteritzar ...

Ús de wearables i aplicacions mòbils de salut a l'atenció primària: efectivitat per a modificar el comportament sedentari d'adults amb diabetis tipus 2 

Alòs Colomer, Francesc (Date of defense: 2023-06-19)

La baixa efectivitat de les intervencions tradicionals per augmentar l´activitat física i la manca d’evidència científica de les intervencions per limitar el comportament sedentari en poblacions clíniques a l´atenció ...

Música Posdigital Procesos de composición en la cuarta práctica musical 

Anselmo del Pino, Carlos (Date of defense: 2023-03-22)

La música postdigital és una música que pertany a la gran família de la música electrònica, que es basa a fer sonar el programari; és a dir, que a través de la seva escolta, podem intuir o conèixer parcialment les eines o ...

Iconologia i pervivència de la imatge política: una perspectiva des de la praxis artística 

Prat Altimira, Ignasi (Date of defense: 2023-05-26)

El poder és un dispositiu de representació a distància, per delegació. Això constitueix el pal de paller del present treball. El poder cal que arribi a tots els ordres de la vida, com avatars capaços de concitar l’atenció ...

El dibuix escolar infantil en temps de guerra. Anàlisi dels dibuixos del Fons Lluís Vives 

Padrós Tuneu, Núria (Date of defense: 2023-06-02)

Aquest treball té com a principal finalitat recuperar i difondre la memòria dels infants de Barcelona que van viure la guerra civil espanyola (1936-1939). Per a fer-ho s’han estudiat els dibuixos elaborats per l’alumnat ...

Sarcopènia en pacients amb obesitat severa intervinguts de cirurgia bariàtrica 

Comas Martínez, Marta (Date of defense: 2023-06-01)

L’obesitat és una malaltia molt prevalent mundialment i que suposa una gran despesa pel sistema sanitari. Cada vegada més es tendeix a arribar als valors extrems d’aquesta malaltia. Fins ara el mètode més efectiu per ...

Chronic wound multiscale evaluation: from the molecular mechanisms to an objective clinical follow-up 

Cullell i Dalmau, Marta (Date of defense: 2023-05-22)

Les ulceres cròniques es caracteritzen per la seva incapacitat de cicatritzar en un període establert de temps. Tot i que els avenços clínics han millorat recentment, encara manquen eines per realitzar un seguiment acurat ...

Els Catalans i el Rugby: una història social i cultural del rugby a Catalunya (1911-1936) 

Pasarello Clerice, Mariano (Date of defense: 2023-02-23)

Aquesta tesi és la primera en història social i cultural del rugby català. A través de la recerca en arxius i hemeroteques, se centra en el procés d’incorporació del rugby a la vida quotidiana dels catalans, en el paper ...

La Contribució de les Fires Comercials a la Marca Ciutat: el cas de Fira Barcelona 

Jonàs Cortés, Josep (Date of defense: 2023-05-26)

Aquesta investigació, que versa sobre la importància de les fires comercials en la construcció de marques de ciutat (de San Eugenio, 2011), neix d’un interès personal i professional que ha acabat vehiculant-se per mitjà ...

Empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant l'arribada de la COVID-19. Exploració del constructe i dels factors que l'influencien 

Macià Casòliva, Laura (Date of defense: 2023-03-27)

Objectius: La investigació cerca conèixer com es reflecteix l'empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant la primera onada de la COVID-19, juntament ...

Epidemiologia lesional en l'hoquei patins 

de Pablo Marquez, Bernat (Date of defense: 2023-05-22)

La present tesi doctoral estudia les lesions en esportistes d’elit d’hoquei patins, a partir d’una revisió sistemàtica de la bibliografia científica existent i estudis observacionals sobre les mostres de jugadors i jugadores ...

More