La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

On Improved Performance and Secure Data Management in Cloud Storage Services 

Saiz Laudo, Raul (Date of defense: 2024-04-08)

Aquesta tesi aprofundeix en dos aspectes crucials dels serveis d'emmagatzematge digital: l'emmagatzematge personal en el núvol i l'emmagatzematge d'objectes en el núvol. El primer enfocament se centra en els serveis ...

Estado Nutricional de niños y niñas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

Rojo Marticella, Meritxell (Date of defense: 2024-03-21)

La tesi aborda si els nens amb TDAH tenen una dieta menys saludable i més sobrepès/obesitat que els seus companys sense trastorns, a més d'explorar si els probiòtics poden mitigar els símptomes en nens amb TDAH i TEA. Es ...

Plan estratégico para el fomento al uso y apropiación de tecnologías digitales en la educación universitaria: Diseño, implementación y validación 

Paz Saavedra, Luis Eduardo (Date of defense: 2024-03-20)

La investigació de la tesi doctoral va tenir com a objectiu aportar al millorament de la formació oferta pels diferents programes académics de la Universitat de Nariño mitjanc;:ant el disseny, la implementació i la ...

Fuzzy-based machine learning methods for continuous diagnosis and prognosis of Diabetic Retinopathy 

Pascual Fontanilles, Jordi (Date of defense: 2024-03-21)

El diagnòstic de malalties pot ajudar-se de sistemes informàtics de suport a la decisió clínica que aprofiten el coneixement mèdic existent i la informació dels pacients. Aquests sistemes es construeixen utilitzant diverses ...

Thermochemical Valorisation of residual biomass to High Value Molecules and Energy 

Cheikh Wafa, Jacky (Date of defense: 2024-03-18)

Pel que fa als inconvenients dels combustibles fòssils, com l'impacte ambiental i l'esgotament dels recursos, els biocombustibles es veuen com una alternativa més sostenible derivada de materials orgànics. La liqüefacció ...

The Water Scarcity and Sustainable Tourism in the Greek Islands: Focus Cyclades Islands 

Atay, Itri (Date of defense: 2024-04-04)

Aquest estudi es centra en la gestió turística i la gestió de l‘aigua a les Illes Cíclades. Des de la crisi financera del 2008, el turisme ha estat un element important en la recuperació econòmica de Grècia, i les illes ...

Cuidados, envejecimiento y migración. La organización social de los cuidados de personas migrantes de origen marroquí en Catalunya 

Coma Almenar, Herena (Date of defense: 2024-03-22)

Aquest treball ha central la seva atenció en comprendre l'organització social de la cura de les persones grans marroquines residents a Catalunya. Els objectius que guien la investigació han estat: reconstruir les ...

El proceso de transformación digital de una institución educativa (0-18): un estudio de caso 

Garcia Grau, Francesc (Date of defense: 2024-03-11)

L'avenç tecnològic comporta intrínsecament l'ús quotidià de la tecnologia digital (TD) per la societat. En conseqüència, resulta imprescindible una alfabetització digital de la població que li faciliti habilitats digitals ...

De la realidad al diseño medieval: Proyección y construcción de la Catedral de Santa María de Girona mediante técnicas digitales 

Moreno Garcia, David (Date of defense: 2024-03-22)

La tesi se centra en la Catedral de Santa Maria de Girona, reconeguda per la seva influència en l'arquitectura gòtica mediterrània i la seva transformació de tres naus a una sola, marcada per consultes històriques. La ...

Implications of mitochondrial DNA alterations in brain disorders 

Bulduk, Bengisu Kevser (Date of defense: 2024-03-13)

Cada vegada hi ha més proves de disfunció mitocondrial en els trastorns cerebrals i canvis en l'ADN mitocondrial (ADNmt) poden exercir un paper crucial en aquestes malalties. L'objectiu d'aquesta tesi era identificar les ...

Representation and Processing of Affective Words: The Distinction Between Emotion-label and Emotion-laden Words 

Betancourt Díaz, Ángel Armando (Date of defense: 2024-04-05)

La present tesi tracta sobre com es representen i processen les paraules amb un contingut afectiu a la nostra ment. L'objectiu principal és diferenciar entre dues categories de paraules afectives: les paraules que etiqueten ...

Among stones and bison. The lithic assemblage of Gran Dolina TD10.2 (Atapuerca). Technological and spatial implications of a specialised Middle Pleistocene Kill-butchering site 

Arteaga Brieba, Andion (Date of defense: 2024-03-22)

La subunitat TD10.2 es localitza al jaciment de Gran Dolina, Atapuerca, datada en els 400,000 anys aproximadament. En aquesta subunitat s’ha identificat l’evidència més antiga de caça comunal monoespecífica de bisons, ...

Human Robot Interactions using Efficient Semantic Mapping 

Singh, Aditya (Date of defense: 2024-04-08)

El modelatge de l'espai de treball basat en la percepció és un requisit crucial perquè els robots mòbils naveguin per entorns interiors. Per tal que els robots puguin interactuar eficaçment amb els humans, també és necessari ...

Silver-Catalyzed Cascade Conversions of CO2 into Heterocycles 

Li, Xuetong (Date of defense: 2023-09-27)

Les reaccions catalítiques en cascada utilitzant CO2 com a reactiu han guanyat interès ja que poden conduir a estructures més complexes que s'assemblen a (parts de) compostos farmacèutics rellevants. Els processos en cascada ...

Humanización de la Unidad de cuidados Intensivos Pediátricos a través de las familias. 

Rubio Garrido, Patricia (Date of defense: 2024-03-07)

La humanització de les cures en la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP), fa referència a l'aplicació d'un enfocament d'actuació sanitària basat tant en l'atenció clínica com en les necessitats emocionals, ...

Characterization of Adipose Mesenchymal Stromal Cells (ASC) in Aging and Obesity 

Terrón Puig, Margarida Maria (Date of defense: 2024-02-23)

Els precursors d’adipòcits disfuncionals contribueixen a la inflamació associada a envelliment i obesitat. Aquí, exploram el teixit adipós disfuncional de majors i obesos, centrant-nos en les alteracions metabòliques de ...

The Alignment of Teacher Education Programs with the TPACK Framework and Their Readiness to Prepare Pre-Service Teachers to Integrate Technology in Their Future Teaching 

Khalifeh Mohamad, Jihan (Date of defense: 2024-02-19)

Aquesta tesi té com a objectiu estudiar l'alineació dels programes d'educació del professorat (TEP) en una universitat privada Al Líban amb el marc TPACK i la seva capacitat per a preparar els mestres en formació per ...

La decoración del frigidarium de las termas públicas de Valeria: estudio cuantitativo, tipológico y funcional de sus elementos marmóreos 

Atienza Fuente, Javier (Date of defense: 2024-02-29)

El complex termal de la ciutat hispanorromana de Valeria va ser construït al segle I d.C. i es va mantenir en ús continuat durant almenys tres segles. Després del seu abandonament, l'edifici no va ser arrasat ni els seus ...

Diseño y evaluación de una propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia en alimentación en Educación Secundaria 

Luciáñez Sánchez, Gema (Date of defense: 2024-02-19)

Aquesta tesi doctoral sorgeix de la necessitat de millorar l’ensenyament-aprenentatge de l’alimentació i nutrició a les aules d’Educació Secundària. Per tal d’abordar aquesta necessitat, en primer lloc, s’analitza quina ...

New methods in the study of problems in Statistical Mechanics and Stochastic Processes 

Masullo, Fabrizio (Date of defense: 2024-02-15)

Aquesta tesi està centrada en el desenvolupament d'eines computacionals avançades per a la predicció i el control de fenòmens científics. Aquest treball es divideix en dues parts ben definides. A la primera part, el nostre ...

More