La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Visitor Management in Protected Areas: A multi-scale and multi-method analysis in the aftermath of the COVID-19 pandemic 

Medina Chavarria, Maria Esperanza (Date of defense: 2024-05-21)

La tesi aborda qüestions relacionades amb la gestió de visitants en àrees protegides en el context de la recent pandèmia del COVID-19. Les àrees protegides s'han beneficiat del desenvolupament del turisme de naturalesa, ...

Noves perspectives en la valoració dels paràmetres de la sarcopènia i el seu tractament. Relació i/o efectes de la dieta i els factors socioeconòmics, ús de la ciència participativa i propostes de millora en la precisió del diagnòstic 

Besora Moreno, Maria de la Serra (Date of defense: 2024-05-23)

L’envelliment de la població accentua l’augment de la prevalença de sarcopènia. L’objectiu principal de la tesi és analitzar la relació i/o efectes de la dieta i els factors socioeconòmics en la millora del paràmetres de ...

Simulació de l'efecte de les incisions quirúrgiques en el comportament de la paret abdominal 

Tuset Serra, Lluís (Date of defense: 2024-05-23)

La simulació numèrica és una eina essencial per a modelar el comportament mecànic de la paret abdominal de manera no invasiva. L'ús de models matemàtics permet comprendre la resposta de diferents teixits i músculs ...

L'Emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans: Aportacions des del model català de reinserció 

Torres López, Juan José (Date of defense: 2024-05-02)

El present treball pretén establir una teoria sobre la emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans. Mitjançant una metodologia lògic-deductiva, explora ...

Exploring corporate finance, exports and knowledge as determinants of innovation 

Tomàs Porres, Josep (Date of defense: 2024-05-21)

Aquesta tesi té com a objectiu avançar en la comprensió dels patrons d'innovació i generació de coneixement des de tres perspectives diferents. En primer lloc, aprofundint en l'efecte del finançament extern de capital a ...

Actitudes hacia la diversidad y nuevas estrategias de gestión en los Centros Gerontológicos del siglo XXI 

Mesas Fernández, Javier (Date of defense: 2024-05-13)

Marc contextual: La diversitat ha de considerar-se com una necessitat i una realitat en els centres gerontològics. La inclusió de totes les persones independentment de la seva religió, procedència, i/o orientació sexual ...

Impact of External Factors on the Bioavailability of (Poly)phenols: Focus on Biological Rhythms and Proximity Consumption in Healthy and Obese Rats 

Escobar Martínez, Iván (Date of defense: 2024-05-10)

Els compostos fenòlics són substàncies produïdes per les plantes en resposta a l'estrès. Aquests compostos posseeixen propietats antioxidants i antiinflamatòries, i el seu consum s'ha associat amb beneficis per a la salut. ...

Upstanders to prevent gender-based violence: the role of men and educators 

Legorburo Torres, Guillermo (Date of defense: 2024-05-17)

Les violències de gènere (VdG) afecten especialment dones i persones LGBTI+. És perpetrada en la seva majoria homes de masculinitat tradicional dominant. Bystander intervention és la implicació de testimonis, que es ...

Contagion Processes on Higher-Order Networks 

Burgio, Giulio (Date of defense: 2024-05-24)

Observem contagis en tots els nivells de la Natura. La difusió de malalties infeccioses és l'exemple paradigmàtic d'un procés de contagi. A més, comportaments, creences, opinions, entre d'altres, són entitats contagioses ...

Synthetic approaches for the development of organic molecules and their application in solar cells 

González Ruiz, Dora Alejandra (Date of defense: 2024-05-16)

L'energia solar fotovoltaica destaca com una alternativa superior entre les fonts d'energia renovable, realitzant la major contribució en diversos sectors incloent el transport, els edificis i la generació d'energia. A ...

Development of novel Ni-catalyzed reductive coupling reactions of aziridines 

Zimin, Dmitry (Date of defense: 2024-05-13)

Les amines funcionalitzades en beta són productes químics molt valuosos que s'utilitzen àmpliament a la indústria química. Les noves metodologies per a la seva síntesi són molt demandades a l’actualitat. En l'última dècada, ...

Tractament de l'insomni en el pacient amb trastorn esquizofrènic: adaptació i avaluació d'una intervenció cognitiu conductual i psicoeducativa 

Batalla Martín, David (Date of defense: 2024-05-31)

L’insomni és l’alteració del son més present en l’àmbit psiquiàtric amb conseqüències que abasten l’àmbit individual, laboral, econòmic, social i afecten a la qualitat de vida. L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat ...

Diversidad y taxonomía de ascomicetes cultivables procedentes de sedimentos fluviales de España 

Torres Garcia, Daniel (Date of defense: 2024-05-17)

Els sediments fluvials constitueixen un reservori d’espècies fúngiques amb múltiples aplicacions, així com importants patògens de plantes i animals. Tanmateix, el coneixement concret de la diversitat d’ascomicets filamentosos ...

Ayuda humanitaria, género y comunicación digital: la imagen de las mujeres en las ONG. El caso del Chocó, Colombia (2000-2020) 

Garcia Martinez, Cristina (Date of defense: 2024-03-22)

El treball de recerca té per objecte analitzar les transformacions de les representacions de les dones receptores de l'ajuda humanitària a través de l'estudi de cas de l'ONG MSF. En l'encreuament de la història de la regió ...

Dietary factors and kidney function: insights from a population of older Mediterranean adults with overweight or obesity and metabolic syndrome 

Valle Hita, Cristina (Date of defense: 2024-05-17)

El deteriorament progressiu de la funció renal pot conduir amb el temps a la malaltia renal crònica(MRC). La seva gran morbiditat, mortalitat, càrrega socioeconòmica i sanitària ressalta la seva importància com un problema ...

Application of machine learning methods on SARS-Cov-2: Mortality prediction by using health and nutritional factors and prediction of recurrent mutations 

Saldivar Espinoza, Bryan Percy (Date of defense: 2024-05-20)

El 2019 vam assistir a l'aparició d'una nova pandèmia que ha fet tremolar la societat, els sistemes sanitaris i l'economia a tot el món, revelant com de poc preparats estàvem en termes de coneixements i protocols per ...

Efectivitat d'una estratègia motivacional contra el tabaquisme, basada en l'ús de la informació obtinguda en una espirometria realitzada a l'Atenció Primària: l'estudi RESET 

Santigosa Ayala, Antoni (Date of defense: 2024-05-10)

OBJECTIU Avaluar l’efectivitat de la intervenció basada en el consell sanitari breu contra el tabac combinat amb la informació detallada dels resultats obtinguts a una espirometria, aplicada a homes i dones fumadores sense ...

Efecto del bicarbonato nebulizado en la vía aérea de pacientes pediátrico con Fibrosis Quística 

Vasquez Pérez, Amalui (Date of defense: 2024-05-15)

El defecto fisiopatológico de la FQ consiste en una disminución de la secreción de cloro y bicarbonato, así como a una hiperabsorción de sodio, lo que conlleva a un aumento de la viscosidad del moco y a un pH del ASL más ...

Harnessing Light for Novel Radical Chemistry from Intermediates with Established Polar Reactivity 

Hin-Fung Wong, Thomas (Date of defense: 2024-04-23)

Aquesta tesi té com a objectiu reutilitzar intermedis amb reactivitat iònica establerta per a un paradigma radical. Mitjançant eleccions semiempíriques de fotocatalitzadors i precursors radicals, es permet que patrons de ...

An evaluation of the performance of Value-at-Risk Models in Financial Crisis 

Shayya, Reem (Date of defense: 2024-05-06)

Aquesta tesi presenta un estudi sobre diversos models de Valor en Risc (VaR) amb l'objectiu de comparar el seu comportament en diferents situacions económiques i en diferents árees geográfiques. Els models VaR estudiats ...

More