La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Galatea cobra veu: Eliza Doolitle i Dolores Mendoza, una relectura en clau de gènere del mite de Pigmalió 

Gort Paniello, Marta (Date of defense: 2024-04-24)

El mite de Pigmalió i Galatea es troba recollit, per primera vegada, a les Metamorfosis d'Ovidi. En aquesta tesi analitzo i comparo dues representacions contemporànies de Galatea: Eliza Doolittle, la protagonista de l'obra ...

Compact Modeling of Schottky Barrier and Reconfigurable Field-Effect Transistors 

Römer, Christian (Date of defense: 2024-05-02)

Els transistors d'efecte de camp de barrera Schottky (SBFET) i altres dispositius basats en la formació de barrera Schottky són una tecnologia estable però també de nínxol en aplicacions electròniques. Tot i això, els SBFET ...

Tales of sheep in the north-eastern Iberian Peninsula during the Iron Age (3rd century BC): a multi-isotope research 

Messana, Chiara (Date of defense: 2024-04-19)

Durant l'Edat del Ferro, les comunitats ibèriques del nord-est peninsular basaven la seva subsistència en l'agricultura cerealística i la ramaderia. Respecte a aquesta última, no existeixen dades sobre la gestió en vida ...

Possibilities of sequential isotope analyses of dentine for the study of life conditions of past animal populations. New approaches to obtain intra-tooth isotopic data from collagen (stable carbon and nitrogen isotopes) in hypsodont species 

Diez-Canseco Esteban, Celia (Date of defense: 2024-04-24)

L’anàlisi seqüencial o intra-dental d’isòtops estables és una analítica cada vegada més arrelada en els estudis arqueozoològics. Aquestes anàlisis permeten reconstruir condicions paleoclimàtiques, i estudiar patrons ...

Adaptive evolution and acid tolerance of the wine bacterium Oenococcus oeni 

Eicher, Camille (Date of defense: 2024-04-11)

Oenococcus oeni és el principal bacteri làctic responsable de la fermentació malolàctica al vi. Aquesta segona etapa de fermentació permet reduir l’acidesa total, aportant rodonesa, suavitat i estabilitat microbiològica ...

A social theory of bilingual adaptations: How language experience and linguistic register variation modulate the processing of agreement attraction errors 

Masullo, Camilla (Date of defense: 2024-05-21)

Aquesta tesi estudia la dimensió social del bilingüisme i del processament lingüístic. Una revisió sistemàtica de 368 estudis sobre les adaptacions cognitives bilingües investiga amb quina freqüència es consideren els ...

GLU - A Gradient Model for Language Universals. A Computational Revisitation of Greenberg Universals 

Brosa Rodríguez, Antoni (Date of defense: 2024-04-12)

Aquesta tesi doctoral se situa en l'àmbit de la tipologia lingüística i proposa un enfocament innovador per a classificar els universals tipològics, centrant-se en la presència d'excepcions. S'utilitza la lògica difusa ...

Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo 

Cisneros Barahona, Andrés Santiago (Date of defense: 2024-05-02)

Les Tecnologies Digitals (TD) emergeixen com una font enriquidora de recursos per optimitzar les pràctiques professionals en l'actualitat. En el context del Sistema d'Educació Superior, es destaca la importància que els ...

Antoni Casanova Estorach (1847-1896), monografia i catàleg raonat 

Roig Pallarés, Aleix (Date of defense: 2024-04-12)

Antoni Casanova Estorach (1847, Tortosa - 1896, París) va ser un deis pintors catalans més destacats del segle XIX. Nascut a Tortosa, en aquest municipi va viure els primers anys de la seva infantesa, posteriorment ...

Intermolecular energy and electron transfer by Non-Orthogonal Configuration Interaction 

Sánchez Mansilla, Aitor (Date of defense: 2024-04-18)

L'objectiu principal d'aquesta investigació és millorar la nostra comprensió de les estructures electròniques en molècules i materials, amb un enfocament específic en abordar els desafiaments plantejats pels estudis teòrics ...

Estereotipos del género femenino: una propuesta de análisis semiótico discursivo para publicidades gráficas 

Lo Celso, Adela Maria (Date of defense: 2024-04-02)

En línia amb nombroses investigacions sobre els estereotips de gènere, aquesta recerca desentranya quins conceptes de dones generen, repeteixen i perpetuen les campanyes publicitàries com a missatge cap a la societat. Per ...

Effect of brain DDR1 transcript expression and genetic variants on the diagnosis, neurocognitive performance and psychosocial functioning of patients with schizophrenia and bipolar disorder 

Aranda Castel, Selena (Date of defense: 2024-03-14)

Ens vam proposar estudiar el paper del gen DDR1 en l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. En primer lloc, vam construir mòduls de coexpressió per a DDR1 i els transcrits de DDR1 utilitzant dades d'expressió a granel de ...

Bringing Transition Metal Dichalcogenides to the Forefront: Advancements in Gas Sensing Beyond Metal Oxides 

Malik, Shuja Bashir (Date of defense: 2024-04-22)

Aquesta tesi demostra la transició dels materials de detecció de gasos des dels òxids metàl·lics semiconductors d'alt consum d'energia cap als dicalcogeniurs de metalls de transició enriquits en vores. La tesi es va ...

Procesos y técnicas constructivas de una sociedad en transformación: análisis de espacios arquitectónicos entre Tarraco e Ilerda durante la Antigüedad tardía 

Fortuny Mendo, Karen (Date of defense: 2024-04-18)

Aquesta tesi doctoral estudia l'Antiguitat tardana en el nord-est de la península ibérica a partir de l'analisi arqueológica de l'arquitectura. A diferencia de recerques prévies que s'han central principalment en ...

Explicit Rules or Implicit Imitation: A Comparative Study of Two Approaches to Teaching English Prosody to Chinese Adult EFL Learners 

Zhang, Xiaodan (Date of defense: 2024-02-12)

Aquest estudi té com a objectiu explorar l'efecte de l'ensenyament explícit i implícit sobre la millora de la pronunciació anglesa pel que fa a la producció de l'accentuació. 28 estudiants xinesos d'anglès com a llengua ...

On Improved Performance and Secure Data Management in Cloud Storage Services 

Saiz Laudo, Raul (Date of defense: 2024-04-08)

Aquesta tesi aprofundeix en dos aspectes crucials dels serveis d'emmagatzematge digital: l'emmagatzematge personal en el núvol i l'emmagatzematge d'objectes en el núvol. El primer enfocament se centra en els serveis ...

Estado Nutricional de niños y niñas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

Rojo Marticella, Meritxell (Date of defense: 2024-03-21)

La tesi aborda si els nens amb TDAH tenen una dieta menys saludable i més sobrepès/obesitat que els seus companys sense trastorns, a més d'explorar si els probiòtics poden mitigar els símptomes en nens amb TDAH i TEA. Es ...

Plan estratégico para el fomento al uso y apropiación de tecnologías digitales en la educación universitaria: Diseño, implementación y validación 

Paz Saavedra, Luis Eduardo (Date of defense: 2024-03-20)

La investigació de la tesi doctoral va tenir com a objectiu aportar al millorament de la formació oferta pels diferents programes académics de la Universitat de Nariño mitjanc;:ant el disseny, la implementació i la ...

Fuzzy-based machine learning methods for continuous diagnosis and prognosis of Diabetic Retinopathy 

Pascual Fontanilles, Jordi (Date of defense: 2024-03-21)

El diagnòstic de malalties pot ajudar-se de sistemes informàtics de suport a la decisió clínica que aprofiten el coneixement mèdic existent i la informació dels pacients. Aquests sistemes es construeixen utilitzant diverses ...

Thermochemical Valorisation of residual biomass to High Value Molecules and Energy 

Cheikh Wafa, Jacky (Date of defense: 2024-03-18)

Pel que fa als inconvenients dels combustibles fòssils, com l'impacte ambiental i l'esgotament dels recursos, els biocombustibles es veuen com una alternativa més sostenible derivada de materials orgànics. La liqüefacció ...

More