La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Borata Alkene Intermediates for Selective C-C Coupling Reactions 

González Morán, Sara (Date of defense: 2024-05-31)

La unitat borata alquè representen carbanions α-monoborilo estabilitzats, fonamentals per a certes reaccions. Mètodes sintètics avançats i tècniques de caracterització han millorat la nostra comprensió de les seves propietats. ...

Protein hydrolysates and peptides from animal by-products as a preventive strategy for local inflammation and neuroinflammation 

Ibarz Blanch, Néstor (Date of defense: 2024-06-07)

Els pèptids bioactius obtinguts d'aliments i subproductes agroalimentaris s'han convertit en bons candidats per al seu ús com a ingredients funcionals en la prevenció de malalties amb un component inflamatori. En aquest ...

Decoding changes: technological and statistical investigation of the Middle Stone Age-Later Stone Age in the Horn of Africa 

Fusco, Marianna (Date of defense: 2024-05-28)

La transició de la Middle Stone Age (MSA) a la Later Stone Age (LSA) a l'Àfrica Oriental presenta un tema complex en arqueologia, marcat per un canvi tecnològic on els trets MSA disminueixen mentre que les característiques ...

Efectividad de un programa de Educación en Ciencias del Dolor para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

Menés Fernández, Laura (Date of defense: 2024-05-31)

El dolor crònic en la infància és un problema prevalent que arriba a afectar al voltant del 30% dels joves d'entre 8 i 16 anys. Aquesta condició té un impacte negatiu en la vida dels joves afectant la seva qualitat de vida, ...

Health impact of insect consumption through their interaction with gastrointestinal tract: exploring the role of intestinal taste receptors 

Segú Matamoros, Helena (Date of defense: 2024-06-14)

El consum d'insectes guanya atenció per la seva percepció de sostenibilitat i beneficis per a la salut. Els insectes aporten un alt valor nutritiu, incloent aminoàcids essencials, micronutrients, pèptids i antioxidants, ...

Rethinking property towards equity and resilience. An ecofeminist proposal for the commons 

Esteve Jordà, Clara (Date of defense: 2024-07-07)

Aquesta tesi subratlla la inequitat i la insostenibilitat que la concepció moderna de la propietat ha generat, com a pedra angular de l'economia món-capitalista que ha conduït fins a l'Antropocè. A través d'una anàlisi ...

Insights into Aminofluorination Strategies and Sphingosine Analogue Synthesis towards the Development of Selective SphK2 Inhibitors 

Granell Fort, Albert (Date of defense: 2024-06-03)

Investigant la síntesi d'anàlegs d'esfingosina com a possibles inhibidors de l'enzim Sphingosine Kinase (SphK), aquesta tesi se centra en dues àrees principals: 1) la síntesi d'anàlegs d’esfingosina per a la teràpia contra ...

Visitor Management in Protected Areas: A multi-scale and multi-method analysis in the aftermath of the COVID-19 pandemic 

Medina Chavarria, Maria Esperanza (Date of defense: 2024-05-21)

La tesi aborda qüestions relacionades amb la gestió de visitants en àrees protegides en el context de la recent pandèmia del COVID-19. Les àrees protegides s'han beneficiat del desenvolupament del turisme de naturalesa, ...

Noves perspectives en la valoració dels paràmetres de la sarcopènia i el seu tractament. Relació i/o efectes de la dieta i els factors socioeconòmics, ús de la ciència participativa i propostes de millora en la precisió del diagnòstic 

Besora Moreno, Maria de la Serra (Date of defense: 2024-05-23)

L’envelliment de la població accentua l’augment de la prevalença de sarcopènia. L’objectiu principal de la tesi és analitzar la relació i/o efectes de la dieta i els factors socioeconòmics en la millora del paràmetres de ...

Simulació de l'efecte de les incisions quirúrgiques en el comportament de la paret abdominal 

Tuset Serra, Lluís (Date of defense: 2024-05-23)

La simulació numèrica és una eina essencial per a modelar el comportament mecànic de la paret abdominal de manera no invasiva. L'ús de models matemàtics permet comprendre la resposta de diferents teixits i músculs ...

L'Emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans: Aportacions des del model català de reinserció 

Torres López, Juan José (Date of defense: 2024-05-02)

El present treball pretén establir una teoria sobre la emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans. Mitjançant una metodologia lògic-deductiva, explora ...

Exploring corporate finance, exports and knowledge as determinants of innovation 

Tomàs Porres, Josep (Date of defense: 2024-05-21)

Aquesta tesi té com a objectiu avançar en la comprensió dels patrons d'innovació i generació de coneixement des de tres perspectives diferents. En primer lloc, aprofundint en l'efecte del finançament extern de capital a ...

Actitudes hacia la diversidad y nuevas estrategias de gestión en los Centros Gerontológicos del siglo XXI 

Mesas Fernández, Javier (Date of defense: 2024-05-13)

Marc contextual: La diversitat ha de considerar-se com una necessitat i una realitat en els centres gerontològics. La inclusió de totes les persones independentment de la seva religió, procedència, i/o orientació sexual ...

Impact of External Factors on the Bioavailability of (Poly)phenols: Focus on Biological Rhythms and Proximity Consumption in Healthy and Obese Rats 

Escobar Martínez, Iván (Date of defense: 2024-05-10)

Els compostos fenòlics són substàncies produïdes per les plantes en resposta a l'estrès. Aquests compostos posseeixen propietats antioxidants i antiinflamatòries, i el seu consum s'ha associat amb beneficis per a la salut. ...

Upstanders to prevent gender-based violence: the role of men and educators 

Legorburo Torres, Guillermo (Date of defense: 2024-05-17)

Les violències de gènere (VdG) afecten especialment dones i persones LGBTI+. És perpetrada en la seva majoria homes de masculinitat tradicional dominant. Bystander intervention és la implicació de testimonis, que es ...

Contagion Processes on Higher-Order Networks 

Burgio, Giulio (Date of defense: 2024-05-24)

Observem contagis en tots els nivells de la Natura. La difusió de malalties infeccioses és l'exemple paradigmàtic d'un procés de contagi. A més, comportaments, creences, opinions, entre d'altres, són entitats contagioses ...

Synthetic approaches for the development of organic molecules and their application in solar cells 

González Ruiz, Dora Alejandra (Date of defense: 2024-05-16)

L'energia solar fotovoltaica destaca com una alternativa superior entre les fonts d'energia renovable, realitzant la major contribució en diversos sectors incloent el transport, els edificis i la generació d'energia. A ...

Development of novel Ni-catalyzed reductive coupling reactions of aziridines 

Zimin, Dmitry (Date of defense: 2024-05-13)

Les amines funcionalitzades en beta són productes químics molt valuosos que s'utilitzen àmpliament a la indústria química. Les noves metodologies per a la seva síntesi són molt demandades a l’actualitat. En l'última dècada, ...

Tractament de l'insomni en el pacient amb trastorn esquizofrènic: adaptació i avaluació d'una intervenció cognitiu conductual i psicoeducativa 

Batalla Martín, David (Date of defense: 2024-05-31)

L’insomni és l’alteració del son més present en l’àmbit psiquiàtric amb conseqüències que abasten l’àmbit individual, laboral, econòmic, social i afecten a la qualitat de vida. L'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat ...

Diversidad y taxonomía de ascomicetes cultivables procedentes de sedimentos fluviales de España 

Torres Garcia, Daniel (Date of defense: 2024-05-17)

Els sediments fluvials constitueixen un reservori d’espècies fúngiques amb múltiples aplicacions, així com importants patògens de plantes i animals. Tanmateix, el coneixement concret de la diversitat d’ascomicets filamentosos ...

More