La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Cancer cell encapsulation 

Pérez Pacheco, Yaride (Date of defense: 2023-10-23)

Aquesta tesi ofereix una visió general de la producció de microcapsules i nanocapsules reticulates de quilosa/ tripolifosfat de sodi (CS/TPP), i s'estudia la seva interacció amb cél·lules normals i cancerígenes en ...

Driving towards sustainability: Decision support tools to guide the energy transition in the transport sector 

Cabrera Jiménez, Richard Emmanuel (Date of defense: 2024-01-29)

Aquesta tesi pretén abordar els reptes emergents al sector del transport i facilitar una transició energètica sostenible proporcionant orientacions per a unes polítiques de sostenibilitat eficaces. Tot i els importants ...

A holistic conceptualization of consumer waiting behavior in online live streaming platforms 

Aride, Othmane (Date of defense: 2023-10-17)

L'espera és una influència comuna i pervasive en la vida de les persones. Té lloc en una àmplia varietat de contextos com les cues de supermercats, les multituds en concerts, les sales d'espera, els restaurants, les trucades ...

Hijos de su tiempo. Los sacerdotes obreros de Tarragona. Mundo obrero, antifranquismo y represión (1951-1977) 

Baena Gallardo, Neus (Date of defense: 2023-10-02)

Aquesta tesi doctoral analitza el fenomen dels sacerdots i religiosos obrers a Reus i Tarragona entre els anys 1951 i 1977, destacant la seva gènesi, trajectòria, inquietuds i aspiracions en el marc de la dictadura franquista, ...

Numerical modeling of high aspect ratio fibers in fluid flows 

Norouzi, MohammadJavad (Date of defense: 2024-01-15)

Aquesta tesi utilitza un model de fibra a nivell de partícules per estudiar les suspensions de fibres en fluxos de fluids. En aquest model, cada fibra es representa com una cadena de segments cilíndrics connectats per ...

Pacientes crónicos complejos y atención domiciliaria: Percepciones sobre el cuidado de su enfermera/o de referencia 

Lasmarías Ugarte, María Concepción (Date of defense: 2024-01-11)

Objectiu general: Explorar la percepció que tenen els pacients crònics complexos sobre la cura domiciliària que reben de la seva infermera/o de referència. Objectius específics: Descriure i entendre el fenomen des del ...

Tourists go home: explorando el fenómeno de anti-turismo en la ciudad de Barcelona 

Biendicho Roch, Maria (Date of defense: 2024-01-08)

En moltes ciutats, el turisme ha començat a ser percebut pels residents com un problema important. Aquesta tesi se centra a analitzar el fenomen de l'anti-turisme a Barcelona, explorant els discursos i actes de rebuig al ...

La participación de las personas con discapacidad auditiva en el proceso judicial: especial atención a la realidad colombiana 

Paez Daza, Lindsay Sidney (Date of defense: 2023-12-20)

A través dels anys, les persones amb discapacitat sempre han estat excloses i s' han tractat com a persones incapaces per assumir la direcció de la seva pròpia vida. Tanmateix, tota persona ha de gaudir del dret a la ...

Efficient catalysts for water oxidation: synthesis, characterization and computational study 

Azmani Oualite, Khalid (Date of defense: 2023-02-03)

L'emmagatzematge d'energia en enllaços químics ha esdevingut avui dia clau principal per fer possible la transició de la dependència del carboni a l'energia renovable (per exemple, solar o eòlica) resolent-ne la intermitència. ...

Ceria-based Single-Atom Catalysts: From simplified models towards real-world complexity 

Geiger, Julian (Date of defense: 2023-10-13)

En els darrers anys, els àtoms individuals han sorgit com un nou paradigma en catàlisi, prometent nombrosos avantatges respecte als enfocaments tradicionals. Malgrat el creixent potencial d'aplicació industrial, l'estructura ...

Atendre i cuidar les famílies amb trastorn mental parental. Estudi fenomenològic de les infermeres de salut mental 

Vives Espelta, Judit (Date of defense: 2024-01-19)

Diferents autors destaquen la importància d’una pràctica assistencial sense prejudicis al atendre a pares amb trastorn mental i a les seves famílies. L’objectiu de la recerca és conèixer les perspectives i les pràctiques ...

Participatory research as a new approach to making decisions and increasing active engagement in health interventions for effectively improving healthy lifestyles behaviours 

Queral Añó, Judit (Date of defense: 2024-01-12)

Els estils saludables de vida (ESV) estan influenciats per factors intrínsecs i extrínsecs (FIE), com barreres i facilitadors, i la seva identificació pot representar una oportunitat per adaptar les estratègies de millora ...

Chiral Pyrrolidinyl-Biphenyl Phosphine Ligands in Gold(I) Catalysis 

Zuccarello, Giuseppe (Date of defense: 2020-06-22)

La catàlisi enantioselectiva amb or(I) és reconegudament un repte. La preferent coordinació lineal del metall situa al lligand quiral i al substrat en costats oposats, fent la inducció d’enantioselectivitat poc eficient. ...

Onomàstica del Morell. Estudi i inventari 

Domingo Palau, Anna (Date of defense: 2023-12-14)

Onomàstica del Morell. Estudi i inventari presenta, en primer lloc, el recull dels noms de lloc i de persona del terme del Morell. Aquest treball es desenvolupa en un camp amb una tradició important en el marc de la llengua ...

Estilos de Respuesta y Correlaciones Residuales: Efectos Correcciones y Consecuencias 

Hernández Dorado, Ana (Date of defense: 2024-01-22)

L'interès per controlar la variància relacionada amb el contingut en les mesures de personalitat guanya cada cop més interès, però els estudis realitzats solen centrar-se en estudiar un únic determinant, i l'avaluació de ...

El cáncer de mama: impacto físico, emocional y repercusión en la calidad de vida. 

Tejada Musté, Raquel (Date of defense: 2023-11-24)

Introducció El càncer de mama és el més freqüent en dones i una de les primeres causes de morbimortalitat mundial. En l'home és una malaltia infreqüent i poc investigada que té un gran impacte en la seva qualitat de ...

El cadirat coral a Catalunya i Mallorca fins a 1399. Anatomia, tecnologia i història 

Roonthiva, Voravit (Date of defense: 2023-11-17)

Malgrat que la història moderna i contemporània no ha estat favorable al cadirat coral medieval, a Catalunya i a Mallorca es conserva, in situ o dispersos, una sèrie de conjunts i fragments del segle XIV que avui conforma ...

Diskriminiert Föderalismus? Die Umsetzung des völkerrechtlichen Diskriminierungsverbots im föderalen Staat, am Beispiel der Anwendung der Kinderrechtskonvention durch die Kantone der Schweiz. (Discrimina el ? La aplicación de la prohibición internacional de discriminiacion en el estado federado, con el ejemplo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.) 

Thalmann, Urs Dieter (Date of defense: 2023-11-14)

En aquest estudi s'examina si les diferències en relació amb del contingut dels drets fonamentals per part dels diferents estats membres d'un estat federal constitueix una violació de la prohibició de discriminació derivada ...

Characterization of nanofibers produced by electrospinning for biomedical applications 

Akdemir, Reyda (Date of defense: 2023-11-16)

L'electrospinning o electrofilat és una tècnica versàtil i innovadora que s'utilitza per produir fibres ultrafines amb un diàmetre mitjà en un rang que va des de nanòmetres a micròmetres. Es basa en l'aplicació d'un camp ...

Contributions to Explainability and Attack Detection in Deep Learning 

Haffar, Rami (Date of defense: 2023-11-21)

La intel·ligència artificial (IA) és essencial per a diversos propòsits crucials a la vida humana. Tot i això, molts algorismes d'IA, especialment els models d'aprenentatge profund (AP), són caixes negres, cosa que implica ...

More