La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Globalización: estudio del Movimiento de "Los Sin Papeles" en la ciudad de Barcelona 

Bonilla Urbina, Johny Marcelo (Date of defense: 2023-05-12)

En aquesta investigació s'estudia la mobilització de “Els Sense Papers” de la ciutat de Barcelona com un procés històric en què conflueixen: 1) la construcció d'un nou Règim d'Estrangeria d'escala europea, d'ajust entre ...

Evaluation of novel mixed-mode ion-exchange materials to address environmental analytical problems 

Nadal Lozano, Joan Carles (Date of defense: 2023-04-20)

Actualment, és necessari determinar contaminants orgànics emergents en mostres ambientals a causa del seu ús generalitzat i dels problemes de contaminació que provoquen en el medi ambient. A causa dels diversos compostos ...

Estudi de biomarcadors predictius en el control natural del VIH en Controladors d'Elit 

Masip Morcillo, Jenifer (Date of defense: 2023-04-21)

La identificació d’un grup de pacients infectats pel VIH que tenen la capacitat de mantenir nivells de càrrega viral indetectables en absència de tractament antiretroviral, anomenats controladors d’elit, representen un bon ...

Studying the limits of protein-ligand docking to predict new non-covalent inhibitors for the SARSCoV-2 main protease 

Macip Sancho, Guillem (Date of defense: 2023-05-15)

La pandèmia global coneguda com a COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) va tenir un profund impacte en els sistemes sanitaris d'arreu del món, tensionant els països i les societats d'una manera que no s'havia vist des de ...

Resource allocation as a conflicting claims problem 

Salekpay, Foroogh (Date of defense: 2023-05-10)

El problema de les reclamacions, també conegut com a problema de fallida, és un problema de racionalització en el qual s'assignen recursos en funció de les demandes o reclamacions individuals. Els recursos són insuficients ...

Impacte d’alteracions metabòliques associades a l'obesitat sobre el paper de la survivina en càncer 

Benaiges Moragrega, Ester (Date of defense: 2023-04-27)

La survivina és una proteïna multifuncional, històricament associada a processos tumorals i al desenvolupament embrionari que regula la proliferació i l’apoptosi cel·lular. Tot i que la seva funció en càncer està àmpliament ...

La erotización del cine de terror español del tardofranquismo y la transición (1962-1977) 

Martínez Camacho, Edgar (Date of defense: 2023-04-24)

Durant els anys seixanta y setanta a Espanya, el cinema fantàstic, i sobretot el gènere de terror, va gaudir d'un període d'esplendor. Les obres cinematogràfiques sorgides durant aquest context serien reunides sota el nom ...

Cultura audiovisual y creatividad en la ciudad de Huesca (España). El papel del ArtLab como semillero de creación 

García Escalona, Berta (Date of defense: 2023-04-20)

“Cultura audiovisual i creativitat a la ciutat d'Osca (Espanya). El paper del ArtLab com a planter de creació” pretén analitzar, a través de l'estudi de cas d'aquest laboratori artístic, la funció del mateix per a la ciutat ...

Adipose tissue, photoperiod and polyphenols: new evidence for a proper consumption of seasonal fruits 

Navarro Masip, Èlia (Date of defense: 2023-04-19)

White and brown adipose tissues (WAT and BAT) show crucial roles in energy homeostasis and metabolic regulation of the whole organism. Moreover, its functionality is modulated by the seasonal rhythm, being summer-like ...

Psychological distress in Chinese lung cancer patients: prediction, psychosocial mechanisms, and intervention 

Tian, Xu (Date of defense: 2023-04-14)

Aquesta tesi té com a objectiu desenvolupar una eina predictiva vàlida per identificar pacients amb càncer de pulmó amb alt risc de patiment psicològic, explorar possibles mecanismes psicosocials de malestar psicològic en ...

Good, clean, and fair food for all: Slow Food role in safeguarding food heritage in Brazil and Germany 

Garcia Santana, Thalita Kalix (Date of defense: 2023-04-12)

Aquesta tesi examina el paper que exerceixen els moviments de la societat civil en la salvaguarda del patrimoni alimentari. Parteix del context brasiler, on el procés de registre d'aquests patrimonis és difícil i lent. ...

The Acquisition of Implicit Knowledge by Chinese & Spanish EFL Learners: Experimental Studies on Grammatical Errors in Egnlish questions and Pedagogical Implications 

He, Qiaoling (Date of defense: 2023-03-07)

La tesi se centra en si els estudiants avançats d'ALE poden adquirir coneixement implícit, si les diferents primeres llengües (L1) dels estudiants d'ALE influeixen en l'adquisició de L2, i si la competència de producció ...

Activation of gem-diborylalkanes and alkenes to emcopass selective C-C bond forming reactions 

Salvadó Ruiz, Oriol (Date of defense: 2023-03-13)

La química organoborada s'ha estudiat ampliament durant les darreres dècades a causa de la seva importància en la síntesi orgànica, convertint-se en una eina altament eficient ja que els compostos organoboró es poden ...

Veus silenciades: Tuberculosi, experiència d'una malaltia 

Perich Martin, Núria (Date of defense: 2023-03-09)

Introducció: L’any 2007 es produeixen canvis sociodemogràfics importants en la població de la ciutat de Barcelona arran dels fenòmens migratoris de caràcter econòmic. Hi arriben diferents col·lectius amb diverses llengües ...

Impacto de la economía lingüística en la interpretación, comprensión y competencia comunicativa del estudiantado camerunés en clases de Grado (Licence) en lengua española 

Jupkep, Narcisse (Date of defense: 2023-02-28)

L’objectiu principal consisteix a demostrar la competencia dels estudiants en relació amb l’economia lingüística, la necessitat de reunir els procediments econòmics al voltant d’una materia al cicle de “Licence” en llengua ...

Placing favelas on the tourist city map: between commodification and legitimisation 

Altamirano, Maria Eugenia (Date of defense: 2023-03-17)

L'objectiu d'aquesta tesi és explicar fins a quin punt les pràctiques i les actuacions dels turistes intervenen amb la producció o la reproducció d'espais i comunitats marginals. Al llarg de la investigació, reflexionem ...

Implicació de la via de senyalització de la proteïna SFRP5 en la malaltia del fetge gras no alcohòlic i en la comunicació teixit adipós-fetge 

Bertran Ramos, Laia (Date of defense: 2023-03-23)

La proteïna 5 secretada relacionada amb l’encrespat (SFRP5) és un antagonista de la via de senyalització no canònica de WNT, amb un potencial paper protector i antiinflamatori en front a desequilibris metabòlics com la ...

Influence of prenatal chlorpyrifos exposure, APOE genotype and sex on neurodevelopmental disorders: behavioral and biochemical abnormalities in mice 

Biosca Brull, Judit (Date of defense: 2023-03-27)

L'ús massiu del pesticida clorpirifós (CPF) pot desencadenar efectes perjudicials sobre la salut, en particular, en la població en desenvolupament. En els darrers anys, s'ha associat l'increment en el diagnòstic dels ...

A Literacia e a Saúde Mental Positiva dos Adolescentes 

Pimenta Nobre, Joana Rita (Date of defense: 2023-04-14)

L'adolescència és un període marcat per transicions relacionades amb el desenvolupament humà normal, però que tendeixen a fer als adolescents més vulnerables a possibles riscos per a la salut. La literatura mostra la ...

Water Splitting Electrocatalysts in Acidic Media: in the Search of Non-noble Metal Alternatives 

Yu, Jiahao (Date of defense: 2023-03-23)

L'electròlisi de membrana d'intercanvi de protons (PEM) és una tecnologia comercialment madura i sostenible per a la producció d'hidrogen en àcid, però la manca de materials basats en metalls no nobles tant a l'ànode com ...

More