La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Organización democrática de un centro y aprendizajes de la comunidad. Un estudio de caso 

Adame García, Lorena (Date of defense: 2023-09-08)

Aquesta investigació ha tingut com a objectiu principal identificar la relació que es produeix entre l'organització democràtica i els aprenentatges que es produeixen entre les persones que participen en comissions mixtes. ...

Functionalisation of sp3 C-O bonds and olefins enabled by nickel catalysis 

Talavera Codina, Laura (Date of defense: 2023-09-21)

En els darrers anys, la catàlisi de níquel ha guanyat un impuls considerable com a vehicle per permetre reaccions de formació d'enllaços amb una eficiència excepcional. Això es deu probablement a la facilitat amb què els ...

Ensayo clínico aleatorio para probar la eficacia y la seguridad del manejo clínico ambulatorio de la apendicectomía laparoscópica urgente en la apendicitis aguda no complicada 

Elvira Lopez, Jordi (Date of defense: 2023-09-08)

L'apendicitis aguda és una de les patologies quirúrgiques més diagnosticades. El tractament de l'apendicitis aguda (AA) és tradicionalment l'apendicectomia urgent i actualment l'abordatge més habitual és laparoscòpia. Quan ...

The Succinate-SUCNR1 Axis and Its Impact on Beta-Cell Function: An Integrative Study Uncovering Novel Insights into Insulin Secretion Regulation and Diabetes Pathogenesis 

Sabadell i Basallote, Joan-Martí (Date of defense: 2023-09-01)

La disfunció de les cèl·lules β pancreàtiques constitueix una característica fonamental de la diabetis tipus 2 (DT2) i descobrir nous reguladors de la secreció d'insulina és essencial. El succinat, un substrat del cicle ...

Metabolism of gut microbiota regulates epigenetic events in host tissues 

Miró Blanch, Joan (Date of defense: 2023-07-24)

En un context biomèdic, la comunicació entre l’hoste i la seva microbiota pot ser una de les raons per les quals l’hoste te salut si hi ha un equilibri en la comunicació, o estar associada a malalties si la comunicació ...

Adopción de TIC en Instituciones de Educación Superior en México ante la crisis del COVID-19: Un Estudio de Caso 

Rojas Bandera, Jennifer Shirley (Date of defense: 2023-08-22)

Aquest estudi va aportar a la literatura la descripció de les experiències viscudes pels docents amb l'ús i l'adopció de TIC, en la transició de les classes presencials a en línia durant el confinament provocat pel COVID-19, ...

Potential impact of emerging bacterial pathogens on shellfish production 

Rahman, Faiz Ur (Date of defense: 2023-09-21)

Les espècies semblants a l'Arcobacter són bacteris gramnegatius en forma de vareta que es troben de manera omnipresent a la natura. Es consideren patògens zoonòtics i tenen potencial de causar malalties als seus hostes. ...

Infrared lasers with novel geometries 

Alles Leal, Adrian (Date of defense: 2023-09-22)

El desenvolupament de fonts de llum làser està en continu creixement, on històricament els esforços s'han centrat a augmentar la potència del làser i reduir el cost per watt mitjançant l'ús de només certes longituds d'ona ...

Politiouretanos termoestables vitriméricos con propiedades mejoradas de reciclabilidad 

Guerrero Ruiz, Federico (Date of defense: 2023-07-20)

En aquesta tesi s'ha avançat en l'estudi de xarxes termoestables de politiouretan (PTU) reciclables, gràcies al bescanvi dinàmic entre grups tiouretà. Els materials s'han preparat per reacció entre tiols i isocianats ...

Determinantes del comportamiento del consumidor colaborativo desde la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado. Un análisis comparativo entre plataformas de pago y de intercambio. 

Barrullas Bonet, Judit (Date of defense: 2023-07-17)

L'accelerat creixement de la digitalització ha propiciat l'auge de diferents plataformes d'allotjament turístic de curta durada amb objectius que difereixen entre elles, fet que ha generat la necessitat d'investigar sobre ...

Open Innovation and Competitive Advantage: The Roles of Organizational Strategy and Corporate Risk Management 

Musiello Neto, Francisco Eugênio (Date of defense: 2023-07-18)

Aquesta tesi es desenvolupa a partir de la premissa de que el model d'innovació oberta millora les capacitats innovadores de les empreses, influint en la gestió del risc empresarial, l’estratègia organitzativa i ...

La conflitivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administraçtiu entre administracions públiques. Una propostas de resolució de conflictes 

Esteve Balagué, Francesc (Date of defense: 2023-07-07)

El treball té per objecte l’establiment d’un instrument i la definició d’un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d’un recurs ...

Technical and economic feasibility study of Metal 3D Printing in the Chemical Industry: Application to pump impellers 

Hernández Hernández, Felix (Date of defense: 2023-03-20)

Les tècniques de fabricació d'Impressió 3D en Metall, també anomenada Fabricació Additiva (AM), es troben a la seva gènesi des d'un punt de vista d'aplicació industrial i divulgació massiva. Estan renovant el panorama de ...

La radioteràpia a dosis baixes: una alternativa terapèutica en pacients ancians amb pneumònia severa causada per COVID-19 

Piqué Smith, Berta (Date of defense: 2023-07-31)

El desembre de 2019 es va identificar a la Xina el nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu de tipus 2 (SARS-CoV-2), causant de la COVID-19, que provocaria una de les majors pandèmies de la història de la ...

La clínica de la síndrome de fibromiàlgia:Anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

Ruschak, Ilga (Date of defense: 2023-07-21)

La síndrome de fibromiàlgia és una malaltia d'origen desconegut que es caracteritza per dolor crònic, fatiga, trastorn del son, ansietat, depressió i deteriorament funcional. Afecta com a mínim a un 5% de la població mundial ...

Protecting Models and Data in Federated and Centralized Learning 

Jebreel, Najeeb Moharram Salim (Date of defense: 2023-07-04)

L'aprenentatge federat (AF) permet aprendre un model global d'aprenentatge automàtic a partir de dades distribuïdes entre un conjunt de participants, reduint el cost computacional d'entrenament pel servidor, millorant la ...

Decision Building Information Modeling (BIM)-Supported Tools for a Fair Transition Towards More Environmentally Sustainable Buildings 

Norouzi, Masoud (Date of defense: 2023-07-06)

El sector de la construcció és un contribuent significatiu als reptes ambientals com el consum d'energia, el canvi climàtic i l'esgotament de recursos. Eines de suport a la presa de decisions (DST), com l'Avaluació del ...

Dilatació aòrtica a la valvulopatia aòrtica bicúspide: aprofundint en la fisiopatologia a la cerca de biomarcadors 

Faiges Borras, Marta Jesús (Date of defense: 2023-07-07)

Els biomarcadors de dilatació de l'aorta ascendent (DAA) a la vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) no estan aclarits. A través de l'epigenètica i de l'anàlisi lipídica vam poder concloure que hi ha diversos factors relacionats. ...

Decisiones compartidas en anticoncepción. Experiencias de usuarios y profesionales, conflicto decisional y adherencia 

Reyes Martí, Laura (Date of defense: 2023-07-06)

Introducció L’ elecció del mètode anticonceptiu es una decisió que requereix d’un entorn d’assessorament en el que usuaris/es i professionals conversin sobre quin és el mètode que millor s’ajusta a les preferències, ...

Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent 

Anglès Soronellas, Josepa (Date of defense: 2023-06-21)

Les rutes literàris són, a casa nostra, una fórmula vigent de patrimonialització literària i, si d’una banda, la seva presència a la societat és notòria i dinàmica i la literatura teòrica tracta abundantment alguns dels ...

More